دفن بدن جُون در کربلا 20 محرم

بعد از ده روز از واقعه عاشورا، جمعى از بنى اسد بدن شريف جون غلام ابوذر غفارى را در حالى که صورتش نورانى و بدنش معطر بود پيدا کرده و سپس او را دفن نمودند.

جون کسى بود که اميرالمؤمنين(عليه السلام) او را به 150 دينار خريد و به ابوذر بخشيد. هنگامى که ابوذر را به ربذه تبعيد کردند اين غلام براى کمک به او به ربذه رفت و بعد از رحلت ابوذر به مدينه بازگشت و در خدمت اميرالمؤمنين(عليه السلام) بود تا بعد از شهادت آن حضرت به خدمت امام مجتبى(عليه السلام) و سپس به خدمت امام حسين(عليه السلام) رسيد و همراه آن حضرت از مدينه به مکه و از آنجا به کربلا آمد. او در کربلا جنگ نمايانى کرد، تا اينکه اطراف او را گرفتند و زخمهاى فراوانى به او وارد نمودند. هنگامى که روى زمين افتاد، امام حسين(عليه السلام)سر او را به دامن گرفت و بلند بلند گريست، سپس دست مبارک را بر سر و صورت جون کشيد و فرمود:

«اللّهُمِّ بَيِّض وَ جْهَهُ وَ طَيِّب ريحَهُ وَاحْشُرْهُ مَعَ مُحَمَّد وَ آل مُحَمَّد(عليهم السلام)» «بارالها رويش را سفيد و بويش را خوش فرما و با خاندان عصمت(عليهم السلام)محشورش فرما.(1)

پي نوشت:
1-تقويم شيعه، صفحه 33.