دعوات الراوندى- سلوه الحزین

معرفى اجمالى

« دعوات الراوندى- سلوه الحزین»، به زبان عربى، نوشته سعید بن هبه الله، معروف به قطب الدین راوندى، متوفاى ۵۷۳ ق، حاوى روایات متعدد از معصومین(علیهم السلام) در موضوع ادعیه و اذکار است.

 این کتاب را،« الدعوات» مى خوانند، چون مشتمل بر دعاهاى مختلف در مناسبت هاى گوناگون است و« سلوه الحزین» مى گویند( مؤلف، همین نام را برگزیده است)، چون انسان غمگین را خرسند مى کند و اندوه را از دل او مى زداید.

ساختار

 کتاب، داراى چهار باب است که این ابواب، به ترتیب، مشتمل بر ۴، ۲، ۵ و ۳ فصل مى باشد. علاوه بر این، کتاب، عناوین متفرقه دیگرى را نیز در بر گرفته است.

گزارش محتوا

 در ابواب و فصول و عناوین مختلف کتاب، مطالبى از قبیل ارزش و اهمیت دعا، چگونگى دعا و آداب و اوقات استجابت آن، ذکر استجابت دعاى صادقین، خصالى که با وجود آنها آدمى از طب بى نیاز مى گردد، عافیت و سلامتى با کمک نماز و دعا، نمازهاى پیامبر و ائمه، تسبیح هاى پیامبر و ائمه، نمازهاى ایام هفته، تعویذهاى ایام هفته، درمان با تربت پاک امام حسین(علیه السلام) و دعا و صدقه، دفن و تلقین و زیارت میت و ذکر قبر و حالات آن و… در قالب روایت ذکر شده است.

ویژگى هاى کتاب:

  1. کتاب، پیرامون شریف ترین موضوعات پس از قرآن، سخن مى گوید، چرا که در روایات، از دعا، به قرآن صاعد تعبیر شده و اگر قرآن تکلم خدا با بنده است، دعا تکلم بنده با خداست؛ آن هم با کلماتى که از عالم ترین و پاک دامن ترین انسان ها به ما رسیده است؛
  2. کتاب، از حیث متن و اتقان مطالب و درستى نقل، بسیار ارزشمند است، زیرا مربوط به قرن ششم هجرى است و نزدیک به عصر ائمه است و مؤلف هم فقط از افراد مورد اعتماد نقل کرده و روایات مورد وثوق خود را نقل کرده است؛
  3. بزرگان و علماى پس از قطب راوندى همگى به این کتاب اعتماد کامل داشته و مطالب آن را در کتب خود آورده اند و در هیچ یک از کتب متأخر و تراجم هم تضعیفى نسبت به مؤلف و کتاب او دیده نشده است.

وضعیت کتاب

 صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۸ کتاب، مشتمل بر مطالبى است که در« بحار الانوار» یا« مستدرک الوسائل» از کتاب« الدعوات» نقل شده، ولى در نسخه هاى موجود کتاب- که ناقص هستند- نبوده است و ناشر، آنها را جمع آورى کرده و تحت عنوان« مستدرکات الدعوات»، به متن کتاب افزوده است.

 در این چاپ از کتاب، مقدمه کوتاهى در ابتدا آمده و پس از آن، فهرست مطالب و فهرست آیات و اَعلام ذکر شده است.

 مقدمه و تحقیق کتاب، به عهده سید محمد باقر موحد ابطحى اصفهانى بوده که تحقیق جامع و مفصلى در پاورقى انجام داده و شامل استخراج آیات و روایات متن و نسخه بدل ها است و متن روایات، با« بحار» و« مستدرک» مقابله شده و از چندین منبع روایى دیگر نیز آدرس دهى شده است.

نسخه هاى کتاب

 از کتاب شریف« الدعوات»، دو نسخه خطى قدیمى وجود دارد که متأسفانه هر دو نسخه ناقص است و افتادگى هاى فراوان دارد و چاپ حاضر کتاب، با مقابله این دو نسخه با یک دیگر و مقابله با متن« بحار» و« مستدرک» آماده شده است.