پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » دعاهاو نمازها » دعاها »

دعای هفته

 

دعای روز شنبه

دعاى روز یکشنبه