دعای امام هادی علیه السلام و ابوهاشم جعفری

راوندى‏ رحمه الله در کتاب «خرائج» مى‏ نویسد:

روایت شده که ابو هاشم جعفرى[۱] بعد از وفات حضرت رضا و فرزندش امام جواد علیه السلام خدمت امام هادى مى ‏رسید و زیاد به آن حضرت مراجعه مى‏ کرد، روزى عرض کرد: من وقتى از خدمت شما به بغداد مى ‏روم شوق دیدار شما را پیدا مى‏ کنم، گاهى نمى‏ توانم با کشتى سفر کنم، مرکبى هم جز همین بِرذون[۲] ضعیف ندارم، از خدا بخواهید که مرا در راه زیارت شما تقویت فرماید.

امام علیه السلام براى او دعا کرد و فرمود: «قوّاک اللَّه یا أباهاشم ، وقوّى برذونک».

 خداوند به تو اى ابو هاشم و برذونت قوّت دهد.

راوى گوید:

بعد از دعاى آن حضرت ابوهاشم نماز صبح را در بغداد مى‏ خواند و با همان مرکب براه مى‏ افتاد و نزدیک ظهر به سامراء مى‏ رسید[۳] دوباره اگر مى‏ خواست همان روز به بغداد بر مى ‏گشت و این از عجیب‏ ترین دلایل و معجزاتى بود که از آن امام علیه السلام مشاهده شد.[۴]

پی نوشت ها:

[۱] . او داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداللَّه بن جعفر بن ابى طالب است .

    نجاشى در کتاب رجال خود ص ۱۵۶ رقم ۴۱۱ فرموده است : ابوهاشم مقام و مرتبه والایى نزد ائمه طاهرین علیهم السلام داشت ، و از ثقات است که به خبرش اطمینان حاصل‏ مى‏ شود ، و شیخ رحمه الله در «فهرست» فرموده است : ابوهاشم از ائمّه علیهم السلام پنج امام بزرگوار – از حضرت رضا علیه السلام تا حضرت صاحب الأمر ارواحنا فداه – را درک کرده است .

[۲] . برذون نوعى چهارپا است که از اسب ضعیفتر و از الاغ در راه‏ رفتن تواناتر است، ظاهراً به آن یابو گفته مى‏ شود.

[۳] . فاصله بین سامراء و بغداد ، سى فرسخ است .

[۴] . الخرائج: ۶۷۲/۲ ح۱، إعلام الورى: ۳۶۱، مناقب ابن شهراشوب: ۴۰۹/۴ ، بحار الأنوار : ۱۳۷/۵۰ ح ۲۱، إثبات الهداه: ۴۳۷/۳ ح ۳۳ ، مدینه المعاجز : ۴۵۴/۷ ح ۳۷ .

 منبع: پایگاه علمی المنجی.