دعاهای قنوت

ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین (آیه ی ۲۵۰ سوره بقره)
“پروردگارا! پیمانه شکیبایى و استقامت را بر ما بریز! و قدمهاى ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیّت کافران، پیروز بگردان”

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم(بخشی از آیه ی ۱۲۷ سوره بقره)
” پروردگارا از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایى ”

لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت.
خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی کند. (انسان،) هر کار (نیکى) را انجام دهد، براى خود انجام داده؛ و هر کار (بدى) کند، به زیان خود کرده است.

ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین (آیه ی ۲۸۶ سوره بقره)
پروردگارا اگر ما فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا تکلیف سنگینى بر ما قرار مده، آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان،) بر کسانى که پیش از ما بودند، قرار دادى! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما مقرّر مدار! و آثار گناه را از ما بشوى، ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده، تو مولا و سرپرست مایى، پس ما را بر جمعیّت کافران پیروز گردان.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب (آیه ی ۸ سوره آل عمران)
«پروردگارا! دلهایمان را، بعد از آنکه ما را هدایت کردى، (از راه حق) منحرف مگردان! و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده ‏ای.

ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین (آیه ی ۱۲۶ سوره اعراف)
بار الها! صبر و استقامت بر ما فرو ریز! (و آخرین درجه شکیبائى را به ما مرحمت فرما) و ما را مسلمان بمیران.

ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد (آیه ی ۹ سوره آل عمران )

پروردگارا تو مردم را، براى روزى که تردیدى در آن نیست، جمع خواهى کرد؛ زیرا خداوند، از وعده خود، تخلّف نمى‏کند. (ما به تو و رحمت بی ‏پایانت، و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم.)

ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار (آیه ی ۱۹۳ سوره آل عمران)
پروردگارا ما صداى منادى (تو) را شنیدیم که به ایمان دعوت مى‏کرد که: «به پروردگار خود، ایمان بیاورید» و ما ایمان آوردیم؛ پروردگار! گناهان ما را ببخش و بدیهاى ما را بپوشان! و ما را با نیکان (و در مسیر آنها) بمیران.

” ربی زدنی علما “
خدایا علمم را زیاد کن

‌« رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهً وَفِی الآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»
(پروردگارا به ما در دنیا نیکى و در آخرت هم نیکى عطا کن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار).