ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي
استاد بزرگ اخلاق، ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه رمضان در توصيه اي مي فرمود: از کارهاي مهم در اين ماه، قرائت قرآن و دعا و ذکر است که بايد از هر کدام مقدار معين انتخاب و در هر روز انجام شود. در اين انتخاب، اولويت با مواردي است که باعث افزايش نشاط انسان براي عبادت گرديده…
رمضان در کلام استاد شهيد مطهري
با روزه گرفتن قرار است که انسان‌ها اصلاح شوند. - بستن دهان از غذاي حلال براي اين است که انسان در آن سي‌ روز تمرين کند که زبان خود را از گفتار حرام ببندد، غيبت نکند، دروغ نگويد، فحش ندهد. - تهمت زدن هم رذيلت دروغ گفتن را دارد و هم رذيلت غيبت کردن را. چون آدمي که غيبت مي‌کند راست مي‌گويد و بدگويي مي‌کن…
آيت الله علامه طباطبايي
ماه مبارک رمضان تا صبح بيدار بودند. مقيد بودند دعاي سحر را با افراد خانواده بخوانند و پيش از ماه رمضان از همسايه ها اجازه مي گرفتند که اگر براي سحر خواب ماندند آنها را بيدار کنند. ايشان در درس تفسيرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال به ياد ندارم که شب هاي ماه رمضان را خوابيده باشم. علامه حسن زاده آم…