کلمات کوتاه حضرت امام خمینی(ره) در باره ماه رمضان%

اشاره:

رَمَضان یا رَمَضان‌ُ المُبارَک نام نهمین ماه سال قمری که روزه در آن بر مسلمانان واجب است. بنا بر برخی آیات، قرآن در این ماه و در شب قدر نازل شده است. این ماه تنها ماهی است که نام آن به صراحت در قرآن کریم آمده و گرامی داشته شده است. این ماه، نزد مسلمانان احترام و جایگاه ویژه‌ای دارد. از مهم‌ترین عبادت‌های این ماه، تلاوت قرآن، اِحیای شبهای قدر (شب زنده‌داری)، دعا و استغفار، افطاری‌دادن و کمک به نیازمندان است.

حضرت علی(ع)، نخستین امام شیعیان در بیست و یکم ماه رمضان به شهادت رسیده است.

اما خمینی (ره) در باره ماه مبارک رمضان در سخرانی های خود مطالبی را گوشزد نموده که توجه به آنها برای هر روزه داری لازم است:

۱. من خوف این را دارم که در این ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس ‍ است و همه را خدا به ضیافت خودش دعوت کرده است ، ما با صاحب خانه کارى بکنیم که عنایتش از ما برگردد. (صحیفه نور جلد ۱۹، ص ۱۲)

۲. با حلول ماه مبارک رمضان ، ماه عبادت و سازندگى ، ماه تجدید قواى معنوى شهرالله الاعظم که در آن عموم مسلمانان در صف واحد متوجه به موضع قدرت لایزال و تجهیز در مقابل قواى طاغوتى هستند، لازم است با توحید قدرت و قدرت واحده در مقابل طاغوت هاى زمان و چپاولگران بین المللى بپا خیزند و از مملکت اسلامى دفاع و دست خائنان را کوتاه و امید آنان را قطع نمایند. (صحیفه نور جلد ۸، ص۲۱۸)
۳. ماه شریف رمضان در پیش است … از ادعیه ائمه معصومین استفاده کنند و براى این ملت خیر و سلامت طلب کنند و براى دشمنان اسلام خذلان و شکست را بخواهند. (صحیفه نور جلد ۱۸، ص ۸)
۴. در این ماه مبارک رمضان که ماه خداست ، همه موفق بشوید به اینکه دعا کنید براى اسلام ، در رأس ادعیه تان دعاى براى اسلام باشد. (صحیفه نورجلد ۱۹، ص ۱۶۱)
۵. باید کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت اگر حالى پیدا شد، این حال را تا ماه دیگر نگه داریم و اگر حالى پیدا نشد متاءسف و کوشش کنیم که پیدا کنیم .(صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۳)
۶. ماه رمضان مبارک است براى اینکه لیله القدر دارد… ماه رمضان مبارک است براى اینکه نزول وحى بر او شده است یا به عبارت دیگر معنویت رسول خدا وحى را نازل کرده است .(صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۸۲)
۷. شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید، مهماندار خداست ، و مخلوق مهمان او است . البته این ضیافت نسبت به اولیاء کمل الهى به آن نحوى نیست که ما تخیل کنیم یا دست ما به او برسد.(صحیفه نور جلد ۲۰، ص ۲۱۰)
۸. توجه کنید که ماه مبارک رمضان را به آدابش عمل بکنید یعنى آداب روحى اش . فقط دعا نباشد، دعا به معنى واقعى اش . خواندن خدا و تذکر خدا به معناى واقعى . آن تذکرى که نفوس را مطئن مى کند.(صحیفه نور جلد ۱۹، ص۱۵)