یهود در عرصه فرهنگ و پرورش مکاتب الحادی
  نویسنده: سلمان قاسمی فرهنگ یهود فرهنگ اصلی یهود را می توان فرهنگی ژورنالیستی نامگذاری کرد. در همین راستا آثار برجسته علمی و ادبی یهود هم عموماً ژورنالیستی است. (۱) صهیونیست ها اگرچه خود بی هویّتند اما در دست درازی به یافته های دیگران و جعل و ثبت آن به اسم خویش سابقه ای طولانی دارند و با استعداد بی نظیر اسطوره …
تفکر الحادی در آئین کابالا
تعالیم و آموزه‌‏هاى الحادى کابالایى پایه و اساس فراماسونرى امروز را تشکیل مى‏‌دهد و مى‌‏توان کابالا را مادر فراماسونرى امروز نامید. اندیشه‌‏هاى الحادى کابالا به باورهاى مذهبى تمدن‌‏هاى قدیم جهان، به ویژه دوران فراعنه مصر توجه خاص دارند و سعى دارند در کشورهایى که مذهب در آن‏ها از قدرت لازم برخوردار نیست…