علوم حدیث شیعه

ابوحمزۀ ثمالی محدث بزرگ شیعه
ابوحمزۀ ثمالی (- 150 ق) فقیه ، محدث ، لغوی ، صاحب یکی ازقدیم ترین تفاسیرامامی 1در قرن 2 ق . ثابت بن ابی صفیۀ ازدی ، معروف به ابوحمزۀ ثمالی ، اهل کوفه . نخستین فرد خاندانی است که به علم شهرت دارند وچندین تن ازایشان درتاریخ اسلام اثرگذاربوده اند . ابوحمزۀ دانش خویش را ازامامان زین العابدین ومحمد باقر …
یونس بن عبدالرحمن
یونس بن عبدالرحمن از یاران امام رضا(ع) و از اصحاب اجماع و از راویان ثقه شیعه. وی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) را ملاقات کرده ولی تنها از امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) روایت نقل کرده است. منابع رجالی او را ستوده‌اند. امام رضا(ع) سه بار بهشت را برای یونس ضمانت کرده است. وی ۵۴ حج به جای آورد که آخرین آن‌ها به نیا…
اًبان بن تغلب(ره)
اًبان بن تغلب (- 141ق) تاریخ نگارومحدث ومفسر1دردوران حضرت امام سجاد (ع) و امام باقر(ع) وامام جعفرصادق (ع) . ابوسعید اًبان بن تًغلب بن رُباح بکری ، اهل کوفه . دربرخی ازمنابع کنیۀ او را ابوسعد و ابوسعید و ابن سعید و ابوا میمه نیر آورده ­اند (مزی ، ج 2 ، ص 6 ؛ علامه حلی ، الرجال ، ص 12 ؛ ابن جزری ، غایة النها…
اَبان ابي عياش جوهری
محدث قرن 2 ق . اًبان بن ابی عیاش ، معروف به ابواسماعیل فیروز ، ازموالی . منابع شیعی او را از صحابۀ امام سجاد (ع) ونیز صادقین (ع) یاد کرده اند ، اگر چه روایتی از او آن بزرگواران در منابع مشاهده نمی شود (شیخ طوسی ، الرجال ، ص 8 ، 106 ، 152) . وی از بسیاری از عالمان حدیث آن زمان کسب دانش کرد که از میان آن ها…
میثم تمار (- 60 ق) محدث شیعه
محدث ومفسروازیاران امام علی (ع)  . میثم فرزند یحیی، از معروف­ترین ووفادارترین یاران امام علی (ع) . دربرخی منابع او را درشماریاران حسنین (ع) نیزیاد کرده اند (شیخ طوسی ، الرجال ، ص 81، 96 ، 105) ، حال آن که ابن حجراو را ازصحابیان  پیامبراسلام (ص) دانسته ونام او درالاصابة ، که به اساس صحابۀ پیامبر (ص) اختصاص دا…
اصبغ بن نباته از محدثین شیعه
اصبغ بن نباته ازیاران صدیق امام علی (ع) . اصبغ بن نباته ، مکنی به ابوالقاسم و از قبیلۀ بنی حنظله . علاوه بر محضر امام علی (ع) ، حسنین (ع) را هم درک کرد . ابن حجراورا درشمارصحابۀ نبی اکرم (ص) نیزآورده است (ابن حجرعسقلانی ، ج 1، ص 108) . اگرچه دربارۀ زندگی اواطلاعات فراوانی وجود ندارد ، به سبب حضوراو در برخی…
شیعه و حدیث
 واژۀ « محدث » ، به معنای گوینذل سخن وراوی اخبار ، برگفته ازریشۀ سه حرفی « ح د ث» ودراصطلاح علم حدیث روایت گرحدیث است وکاروی تحدیث ؛ ازاین رو ، برای درک شناختی اولیه ازمفهوم محدث وعملکرد محدث ، باید مفهوم حدیث را دانست . تعریف حدیث حدیث اصطلاحی است که به سخنان ورفتاروشیوۀ زندگانی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) ا…
مصحف فاطمه (س) از نگاه امامان
فاطمه(س) خود سرى از اسرار الهى است و دسترسى و شناخت مقام بلندش براى ما انسانهاى خاكى به سادگى ممكن نيست، بالاتر از آن، گوشه‏ هاى بسيارى از زندگانى‏ اش چون در در صدف مخفى و پنهان باقى مانده است. مصحف فاطمه(س)، سرچشمه جوشان معنويت و دانشها كه از طريق وحى بر او نازل گشته مانند قبر مطهرش رازى است كه در پرد…