شخصیت های شیعه

ورام بن ابى فراس (ره)
( متوفي 605 هـ ق )  ولادت ورام بن ابى فراس از علماى قرن ششم و هفتم هجرى است. ولادت او در شهر حله بود، شهرى ‏كه مركز تشيع و فقاهت در قرون متمادى بوده است‎.‎   خاندان ‎ ورام بن ابى فراس جد مادرى سيد رضى الدين بن طاووس است. نسب او به قبيله بنى حمدان ‏مى‏رسد و از نسل مالك اشتر نخعى، صحابى با وفا و سردار…