دهه اول ذی الحجه

اسرار حج راستین از زبان امام سجاد(ع)
حدیث شبلی؛ اسرار حج راستین از زبان امام سجاد(ع) حج؛ از آنچه هست تا آنچه باید باشد هرکس به اندازه فهم خود از دریای بی‌نهایت مفاهیم و اسرار حج بهره می‌برد، این واقعیتی است که همه اندیشمندان اسلامی در مورد آن اتفاق‌نظر دارند، یک فرد کم‌سواد هم از حج بهره می‌برد و بی‌نصیب باز نمی‌گردد، یک اندیشمند و م…