درباره اخلاق

اخلاق اسلامي و دنيا گريزي
مساله اقبال يا انزجار از دنيا از ديرباز در بين اقوام وملل گوناگون طرح شده است. در بين اديان اوليه آيين‌هايي قواي طبيعت را مي‌پرستيدند و سعادت بشر را در تمتّع كامل از دنيا مي‌پنداشتند. در مقابل گروهي انزجار و دوري جستن از دنيا و لذات و بهره‌هاي دنيوي را تنها راه نجات روان خويش مي‌دانستند. اديان آسماني نيز از…
اخلاق عملي و نظري
اخلاق در لغت اخلاق بر وزن افعال، كلمه اي عربي و جمع خُلْق و خُلُق مي باشد. خلق (به ضم ل(1)ام و سكون آن) به معني طبع و سجيّة است. اخلاق در اصطلاحبراي(2) اخلاق، تعاريف اصطلاحي متعددي مطرح شده است كه همه آنها در دو گروه قرار مي گيرند: تعريف اخلاق به حالتي در نفس، مثل تعريف ابوعلي مسكويه رازي كه مي…
اخلاق در حوزه دین
ابتدا معناي حسن و قبح يا همان «خوب و بد» را ذكر ميكنيم، سپس ملاك و معيار خوبي و بدي اعمال را مطرح ميكنيم و در انتها ثابت ميكنيم كه عقل انسان توانايي درك خوبي و بدي همه  كارها و تكاليف آدمي را ندارد. معناي حسن و قبح (خوب و بد) در كتابهاي كلامي و اصولي(1) براي حسن و قبح معاني مختلفي ذكر شده است اما آنچه كه در…
فلسفة اخلاق
همه فيلسوفان و مكتب داران تاريخ بشر همواره در صدد بوده اند كه برنامه و دستورالعملي براي رفتار انسان ها عرضه كنند، تا آنان را به سرمنزل سعادت و خوشبختي هدايت نمايند. اين خود بيانگر اين نكته است كه اخلاق، هميشه مورد توجه متفكران و انديشمندان جامعة بشري بوده و هست. اصولاً فلسفه ها، افكار و انديشه ها براي …
اخلاق اسلامى؛ مفاهيم و بنيادها
 1ـ لذّت و سعادت ابن سینا در تعریف لذّت(1) گفته است: «ادراک و وجدان، وصول چیزی است که برای ادراک کننده و واجد آن ، کمال و خیر باشد و البته آن ادراک نسبت به شی ء باید از همان جهتی باشد که برای ادراک کننده کمال و خیر است؛ یعنی اگر انسان داشتن شیئی را دریابد اما به کمال و خیر بودن آن نسبت به خود…
اخلاق مبتنی بر دین
خلاصه:  در بحث رابطه بین دین و اخلاق دو دیدگاه کلی در مورد مبانی ارزش های اخلاقی مطرح بوده که عبارت اند از: الف:اخلاق امری مستقل از دین بوده و ارتباطی به دین ندارد. ب: اخلاق بدون ارتباط با دین و ایمان و اعتقاد به خداوند تحقق نمی یابد. در جوامع غربی این بحث به صورت گسترده ای مطرح می شود و پیشینه تاریخی آن…
جامع ترين آيه ي قرآن كريم درباره ي مكارم الاخلاق
بحث اخلاق در قرآن، بسيار مهمّ است. كتاب هاي زيادي در اين خصوص تدوين شد. قرآن كريم، زيباترين صفات اخلاقي را به رسول رحمت نسبت مي دهد. و انّك لَعَلي خُلُق عظيم(1)و رحمة للعالمين(2)، از جمله صفات اخلاقي است كه قرآن كريم به رسول اكرم (ص) نسبت داده است. پيروزي پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هر چند با تأييد و…
مقصود از حدیث«بعثت لاتُمم مكارم الاخلاق»
آنچه كه در زندگي انسان بسيار اهميت دارد، داشتن اخلاق كريمانه است, زيرا ارتباطات دروني و بيروني چه در خانواده و جامعه منوط به برقرار كردن يك رابطة حسنه در ساية داشتن خلق و خوي پسنديده مي‌باشد. روي اين اصل پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ به عنوان يك انسان نمونه و تمام عيار از جهت ارتباط اخلاقي چه در …
تأثیر اخلاق در حوادث تكويني از دیدگاه قرآن
فلاسفة اخلاق اسلامي تاكنون به پيروي از ارسطو، اخلاق را به ملكات راسخه در نفس كه در اثر تكرار عمل حاصل مي‌شود تفسير كرده‌اند.(1) و از آنجا كه اخلاقيات صفات دروني و قلبي هستند و نمي‌توان نسبت به آنها دسترسي و شناخت پيدا كرد مگر به واسطة نظاره كردن در افعال و اعمال انسانها تا از روي آن اعمال و رفتار به…
اخلاق از منظر علامه جعفري و راسل
گزيده اي از كتاب «توضيح و بررسي مصاحبه راسل – وايت» تهيه و تنظيم: زهرا شوشتري اعتقاد و التزام به اصول اخلاقي جزء اولين التزامات بشري بوده كه در ادوار مختلف زماني تكامل يافته است و هر ديني به فراخور زمان نزولش به بعضي از اين اصول اشاره نموده است. تا مرحله اي كه خاتم انبياء، محمد مصطفي(ص) هدف از بعثت خو…
دین و اخلاق زيست محيطى (2)
نويسنده : عطيه فاضل دربندي كبوتران كعبه روزى امام سجاد ـ عليه السلام ـ به اصحاب خود فرمود: «آيا مى دانيد سبب بودن كبوتران در كعبه چيست؟ گفتند: نه، اى پسر رسول خدا، شما بفرماييد. حضرت علت را چنين فرمود: در زمان قديم مردى بود كه خانه اى داشت و در ميان آن خانه درخت نخلى بود و كبوترى در شكاف آن…
رسانه ها و اخلاق
رسانه ها و اخلاق سمانه خالدي در جهان حاضر ، وسائل ارتباط جمعي و رسانه هاي گروهي با انتقال اطلاعات و معلومات جديد و تأثير بر افکار و عقايد عمومي ، نقش بسيار مهمي بر عهده دارند. سير تحول سريع ، در عصر اطلاعات و لزوم مبادله هر چه بيشتر بين نظام هاي سنّتي و مدرن ، رسانه هاي گروهي را اهميتي خاص بخشيده است…
صدرالمتالهين و تحول علم اخلاق
سيد رسول جعفرى همان طور که با اثبات «جسمانية الحدوث و روحانية البقاء» بودن روح و نيز «حرکت جوهرى » در حکمت متعاليه صدرايى بسيارى از مسائل فلسفه نظرى دگرگون شده، بسيارى از مسائل اخلاقى نيز متحول گشته است. روى اين مبنا اخلاق در پيدايش، پرورش و ساختار حقيقت انسان نقش دارد؛ يعنى کارى را که انسان انجام مى د…
اخلاق ؛ ضرورت عصر حاضر
حسين فرزانه در ميان شاخه هاي گوناگون فلسفي و معرفتي «علم اخلاق» و «فلسفه اخلاق» جايگاهي خاص دارند و توجه و تأمل در اين باب بسيار زياد است. به قول برخي از فيلسوفان برجسته، دو شاخه از فلسفه هاي درجه دوم كه بيش و پيش از فلسفه هاي ديگر مورد توجه اند، يكي فلسفه اخلاق است و ديگري فلسفه ذهن. در اين ميان، توجه خو…
خاستگاه اخلاق پژوهش
دكتر احد فرامرز قراملكى(1) چكيده پرستوى پژوهش را دو بال است: روش و اخلاق. اخلاق پژوهش آهوى رفتار ارتباطى در فرايند تحقيق است كه به رعايت حقوق افراد مبتنى است. اخلاق پژوهش دو روى‏آوردِ فردگرايانه و سازمان‏نگر دارد. در روى‏ آوردِ نخشست بر مسئوليت‏هاى پژوهشگر به عنوان شخصيت حقيقى تأكيد مى ‏شود و در روى‏آو…
رابطه دین و اخلاق
مسئله ناسازگاري بين دين و اخلاق يكي از مسائل مربوط به حوزة ارتباط دين و اخلاق مي‌باشد، بحث از رابطة دين و اخلاق يكي از مباحث پردامنه و در عين حال بحث برانگيزي بوده است كه در ميان فلاسفه اعم از فيلسوفان مسلمان و غيرمسلمان مطرح بوده است، از جمله پرسش‌هاي مطرح در اين باره مسئله سازگاري و ناسازگاري دين و…