مقالات تخصصی

تأثير عروسك بر اضطراب قبل از جراحي كودكان
بررسي تأثير حضور عروسك نمايشي كلاه قرمزي بر اضطراب قبل از عمل جراحي آپانديسيت در كودكان بستري در بيمارستان دكترشيخ مشهد جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.…
جان بالبی و نظریه دلبستگی
مقدمه از جمله مهم‌ترين عواملي كه تعيين كننده شخصيت فرد در بزرگسالي است رابطه او با مراقب يا مادرش است وجود يا عدم وجود اين رابطه و همچنين چگونگي و كيفيت اين رابطه بين نوزاد و مراقب او مورد توجه بسياري از روانكاران و روانشناساني نظير فرويد، ملاني كلاين، ساليوان، اريكسون و بولبي قرار گرفته است؛ كه در …
جرم و خانواده
محمد علی ابراهیمی مقدمه جرم یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به‌خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همین ویژگی عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام می‌گیرد. در طول تاری…