تاثیر-عروسک-بر-اضطراب-قبل-از-جراحی-کودکان

نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان

رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
اثر-بخشی-هنر-درمانی-گروهی-کودکان

آموزش سبک زندگی اسلامی

اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر میزان سلامت روانی جوانان جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
روانشناسی-اجتماعی-مردم-مصیبت-زده-رو-حیات-جامعه-ایرانی

روانشناسی اجتماعی مردم مصیبت زده

روانشناسی اجتماعی مردم مصیبت زده؛ روحیات جامعه ایرانی در عصر حملات مغول جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
shenaviii

نیازسنجی مربیان کودکان آسیب دیده شنوایی

بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
ahd

بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD

آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
hafefehkari

ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری

ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
اثر-بخشی-هنردرمانی-گروهی-کودکان

اثربخشی هنردرمانی گروهی کودکان

اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
مشکلات-خواب-کودکان

مشکلات خواب کودکان

شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.