اشاره:

وهابیت، فرقه‌ای است که در عربستان در اواخر سده دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم قمری، در منطقه نجد توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شد. پیروان این فرقه را وهابی می‌گویند. وهابیان در فروع دین، تابع احمد بن حنبل‌‌ هستند و بیشتر آنان در شبه جزیره عربستان سکونت دارند. پیشوایان فکری این فرقه، ابن‎تیمیه، ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب هستند. وهابیان در مواجهه با قرآن و روایات، به ظاهرِ آیات و اخبار عمل می‌کنند و معتقد به تأویل نیستند. آنان به استناد ظاهر برخی از احادیث و آیات، خداوند را دارای اعضا و جوارح می‌دانند و به نوعی به تشبیه و تجسیم معتقدند.

از دیدگاه وهابیان خداوند در قیامت با مردم در­گوشی صحبت می­ کند، آیا این دیدگاه افزون بر این­که مستلزم اعضاء و جوارح برای خداوند است، خدا را در حدّ یک انسان قرار نمی ­دهد؟

ابن قیم الجوزی شاگرد ابن تیمیّه در کتاب «طریق الهجرتین» می­ گوید: خداوند در روز قیامت کنار بنده­ ی مؤمن قرار می ­گیرد و با او درگوشی حرف می­زند و بنده مؤمن آن چنان به پروردگارش نزدیک می­ شود که با خدا پهلو به پهلو قرار می­ گیرد و خداوند کتف خودش را بر او می­ گذارد و مشغول صحبت می­ گردند، خداوند از بنده­اش سوال می ­کند به یاد داری که به فلان گناه مرتکب شدی؟ او می ­گوید آری آری و به تمام گناهانش اعتراف می­ کند.[۱]

پی نوشت:

[۱] . طریق الهجرتین، ص ۳۷۳٫