درگذشت ابوعبدالله محمد بن خالد طيالسى27 جمادى الثانيه

سال 259 هجرى قمرى

در كتاب “رجال النّجاشى درباره طيالسى آمده است: ابوعبدالله، محمد بن خالد بن عمر طيالسى تميمى، در كوفه و در منطقه “صحراء جرم” ساكن و داراى تأليفى به نام “كتاب النوادر” بود. ابن نوح به نقل از ابن سفيان و او به نقل از حميد بن زياد، به من خبر داد كه محمد بن خالد طيالسى در شب چهارشنبه، سه روز مانده به آخر جمادى الآخر، سال 259، در حالى كه 97 سال از عمرش گذشته بود، بدرود حيات گفت.(1)

شيخ حسن صاحب المعالم و آيت الله خويى، به نقل از مرحوم شيخ طوسى(ره)، وى را از اصحاب امام موسى كاظم(علیه السلام) دانسته اند و درباره وى گفته اند: طيالسى تميمى، كه وضعيتش چندان روشن نيست، از شيعيان كوفه و از علما و دانشمندان اين منطقه به شمار مى آمد و افرادى چون على بن حسن بن فضال، سعد بن عبدالله و حميد بن زياد از او نقل حديث مى كردند. هم چنين او از افرادى چون سيف بن عميره و صالح بن عقبه رواياتى را نقل كرد.(2)

1- رجال النجاشى، ص 340

2- التحرير الطاووسى (شيخ حسن صاحب المعالم)، ص 442؛ معجم رجال الحديث (آيت الله خويى)، ج 71، ص 75