خولیو سزار مارتین خبرنگار اروگوئه اى روزنامه ال ناسیونال به دین اسلام گروید

خولیو سزار مارتین خبرنگار اروگوئه اى روزنامه ال ناسیونال به دین اسلام گروید

خبرنگار روزنامه ال ناسیونال اروگوئه که سال گذشته براى پوشش مراسم ارتحال امام به تهران سفر کرده بود، به دین مبین اسلام مشرف گردید.

آقاى خولیو سزار مارتین خبرنگار اروگوئه اى روزنامه ال ناسیونال، تحت تأثیر جو معنوى مراسم سالگرد امام خمینى (ره) به اسلام علاقمند شد.

وى سپس با سفر به شهر مقدس قم و مطالعه بیشتر به دین مبین اسلام مشرف گردید.

مارتین پس از بازگشت به اروگوئه، با ارسال نامه اى به وزارت امور خارجه کشورمان این تشرف را رسماً اعلام کرد.

منبع : خبرگزارى اخبار شیعیان