اشاره:

وهابیت، فرقه‌ای است که در عربستان در اواخر سده دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم قمری، در منطقه نجد توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شد. پیروان این فرقه را وهابی می‌گویند. وهابیان در فروع دین، تابع احمد بن حنبل‌‌ هستند و بیشتر آنان در شبه جزیره عربستان سکونت دارند. پیشوایان فکری این فرقه، ابن‎تیمیه، ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب هستند.

چرا وهابیّت معتقد است که خداوند عظیم الشأن صورتی شبیه انسان دارد؟

بی­گمان هر مسلمانی که کمترین آشنایی با معارف و آموزه های بلند اسلامی داشته باشد می­ داند، توحیدی که دین مقدس اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین مطرح نموده است با تشبیه و تجسیم در تضاد است، ولی وهابیت در حالی که همه طوایف اسلامی را به شرک متهم می ­کند، با استفاده از ظواهر برخی روایات مبهم برای خداوند صورتی چون صورت انسان ساخته اند؟

ابن تیمیه[۱] و ابن قیم[۲] می­ گویند: صورت انسان شبیه به صورت خداوند است !؟ در این رابطه روایتی را چنین نقل نموه اند: وقتی یکی از شما با برادرش نزاع و مخاصمه می کند، از سیلی و لطمه زدن بصورت طرف نزاع خود داری نماید، زیرا خداوند «آدم» را مانند صورت خودش آفریده است!؟ یعنی العیاذ بالله خداوند صورتی دارد و صورت انسان را نیز چون صورت خود آفریده است!؟

پی نوشت:

[۱] . ابن تیمیه، احمد بن الحلیم الحرانی؛ الجواب الصحیح، ج ۳ ، ص ۴۴۴، ریاض دارالعاصمه، اول، ۱۴۱۲ق.

[۲] . ابن قیم، محمد بن ابی بکر، حادی الارواح الی بلاد الاقراح، ج ۱، ص۱۰۳، بیروت دارالکتب العلمیه، بی تا