اشاره:

احمَد بن عَبدُالحَلیم معروف به ابن تَیمیه حَرّانی (۶۶۱۷۲۸ق) از علمای اهل سنت و اندیشمند تأثیرگذار سلفی بود. ابن تیمیه فتاوا و آراء شاذ و نادر بسیاری دارد و علمای مذاهب عامه و شیعه نقدها و ردیه‌های بسیاری بر آثار او نوشته‌اند. بسیاری از دیدگاه‎های جریان‎های سلفی از جمله وهابیت در اندیشه‌های ابن‎تیمیه ریشه دارد. نظرات عالمان دینی و نویسندگان، درباره ابن تیمیه بسیار متفاوت است؛ برخی او را ستوده و برخی تا حد کفر نکوهش کرده‌اند.

وهابیّت مدعی است که خداوند هر شب به آسمان دنیا فرود می ­آید؟ گویا از دیدگاه آنان دنیا در دیگر زمان­ها از وجود خداوند خالی است!

این ادعای وهابیت که خداوند متعال هرشب به آسمان زمین فرود می ­آید و در شب عرفه به زمین نزدیک­تر می ­شود، تا دعای بندگان خود را از نزدیک اجابت نماید، خداوند بعد از قرار گرفتن در آسمان زمین ندا سر می­ دهد و می ­گوید: آیا کسی هست که مرا بخواند و من او را اجابت کنم،[۱] با تشبیه و تجسیم، چه تفاوتی دارد؟

ابن بطوطه جهان­گرد معروف مراکشی در سفرنامه­اش می­ نویسد که ابن تیمیّه را بر منبر مسجد جامع دمشق دیدم که مردم را موعظه می­ کرد و می­گفت : خداوند به آسمان دنیا فرود می ­آید به همان ­گونه که من اکنون فرود می ­آیم, سپس یک پله از منبر پائین آمد. ابن بطوطه می­ گوید این گفته او مورد اعتراض «ابن زهرا» فقیه مالکی حاضر در مجلس قرار گرفت، ولی مردم از پای منبر برخاستند و «ابن زهرا » را مورد ضرب و شتم قرار دادند و از طرف قاضی حنبلی نیز مورد تنبیه قرار گرفت. اما عمل قاضی حنبلی باعث اعتراض فقها و قضات شافعی و مالکی دمشق واقع شد و موضوع را به حاکم اطلاع دادند و او هم به «ملک ناصر» گزارش داد و ابن تیمیه به دستور وی به زندان افتاد.[۲]

ابوزهره می ­گوید: ابن تیمیه هم چنان این معنا را تکرار و تاکید می­ کرد که خداوند فرود می ­آید و در بالا و پائین وجود دارد.[۳]

پی نوشت:

[۱] . منهاج السنه، ج ۱، ص۲۶۲،  العقیده الاصفهانیه، ص ۵۰ ؛ درءالتعارض، ج  ۲، ص۲۶٫  اجتماع الجیوش الاسلامیه، ج ۱، ص.۱۱۷؛ توضیح المقاصد و تصحیح القواعد، ج ۱، ص۴۱۳ و ۵۱۵

[۲] . ابن بطوطه؛ رحله ابن بطوطه , ص ۹۶ .

[۳] . ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه،  ص ۳۲۰٫