پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » معجزات و کرامات » امام کاظم(ع) »

خبر از آینده

اشاره:

ممکن است برخی بر طبق شواهد موجود از آینده به صورت احتمال خبر بدهد امام این گونه اخبار قطعی الوقوع نیست و احتمال خطا در آن وجود دارد. اما خبر دادن انبیاء و امامان معصوم از آینده با علم قطعی خداوند انجام می گیرد از این رو کمترین احتمال خطا در آن وجود ندارد. خبردادن از آینده از سوی امامان معصوم(علیهم‌السلام) در موضوعات مختلف نقل شده است. در این نوشته بیان گردیده که امام کاظم (علیه‌‌السلام) از آینده منصور و خانواده او خبر داده که با همه جزئیات واقع شده است.

منصور گوید: شنیدم که امام کاظم (علیه‌السلام) پایان عمر یکی از شیعیانش را خبر می‌داد.

با خود گفتم آیا او می‌داند که شیعه‌اش در چه زمانی فوت خواهد کرد؟ که ناگاه مرا مورد توجه قرار داد و گفت: هر کار می‌خواهی بکن که عمر تو به آخر رسیده و کمتر از دو سال دیگر نمانده است. و برادر تو نیز پس از یکماه خواهد مرد و اکثر خانواده‌ات فوت خواهند کرد و جمع آنها متفرق می‌گردد و مورد شماتت دشمنانشان قرار خواهند گرفت بطوری که مورد ترحم دیگران قرار می‌گیرند. حال باز در دل خود شک داری؟

عرض کردم: از آنچه در دل دارم استغفار می‌کنم.

دو سالی نگذشت که منصور فوت کرد و یکماه پس از او برادرش مرد و خانواده‌اش وفات کردند و باقیماندگان او به فقر شدید گرفتار شدند و محتاج صدقه دیگران گشتند.[۱]

پی نوشت:

[۱] . بحارالانوار، ج ۴۸، ص ۶۸.