images-book-15

حکمت نامه جوان

عنوان  حکمت نامه جوان
مولف  محمد محمدی ری شهری
مترجم  ***
ناشر  دارالحدیث
سال نشر  ۱۳۹۲ش
نوبت نشر  چهارم
محل نشر  قم

کتاب حکمت نامه جوان ، تا آن جا که توانسته ، رهنمودهاى قرآن و اهل بیت علیه السلام را همراه با ارائه الگوهاى عینىِ ارزش هاى دینى و اخلاقى به جوانان ارائه مى نماید .

گفتنى است آنچه در این حکمت نامه آمده ، متن مهم ترین رهنمودهاى قرآن و احادیث اسلامى براى جوانان است که شرح آنها ، نیاز به کتاب هاى مستقل در زمینه هاى مختلف مسائل جوانان دارد و از این رو ، امید است که این مجموعه ، نه تنها براى جوانان ، بلکه براى پژوهشگران و مسئولان امور تربیتى ، مفید و کارساز باشد .

این کتاب از پنج بخش تشکیل شده:

بخش یکم با عنوان نقش دوره جوانى در شکوفایى، دارای سه فصل می باشد: فصل یکم بهار زندگى، فصل دوم بهارِ خودسازى و فصل سوم بهار سازندگى است.

بخش دوم با عنوان عوامل شکوفایى جوان، در قالب شش فصل به تفضیل، ویژگی های اخلاقی و رفتاری و نیز روش و نگرش صحیح یک جوان را ترسیم می کند. عناوین این فصول بدین شرح است: فصل یکم شناخت، فصل دوم خودباورى، فصل سوم ارتباط با خداوند، فصل چهارم دوست شایسته، فصل پنجم خوشى هاى حلال و نیرومند ساختن بدن، فصل ششم ارزش هاى اخلاقى و رفتارى.

بخش سوم این کتاب در هشت فصل، به تفصیل، موانع شکوفایى جوان در زمینه های اخلاقی و رفتاری را بیان نموده. این موانع عبارتند از: بیکاری، اعتیاد، همنشین بد، مستى جوانى، شهوت جنسى، دام هاى شیطان، آفت هاى فرهنگى و سیاسی و آفت هاى اخلاقى و رفتارى.

بخش چهارم با عنوان حقوق جوان دو فصل دارد: فصل یکم حقوق جوان بر پدر و مادر و فصل دوم حقوق اجتماعى جوان.

بخش پنجم با عنوان الگوى جوانان حاوی سه فصل می باشد: فصل یکم، الگوهاى قرآنى براى جوانان است. در این فصل، به رویدادها و فراز و نشیب های زندگی در دوران جوانی حضرت ابراهیم(ع)، حضرت یوسف(ع)، حضرت موسی(ع) و نیز اصحاب کهف و رَقیم، به عنوان اسوه ها و الگوهای قرآنی برای جوانان، اشاره شده است. فصل دوم با عنوان الگوهایى از اهل بیت براى جوانان، به سیره اخلاقی  و رفتاری امیر مؤمنان علی (ع)، سرورِ زنان جهان، بانو فاطمه زهرا(س)، دو سروران جوانان بهشت، امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، امام زین العابدین(ع) و نیز امام کاظم(ع)، در دوران جوانی آن بزرگواران پرداخته شده است. فصل سوم نیز، حاوی الگوهایى از یاران پیامبر و امیرمؤمنان براى جوانان می باشد.