خانواده شیعی » کتابشناسی »

حکمت نامه جوان

عنوان  حکمت نامه جوان
مولف  محمد محمدی ری شهری
مترجم  ***
ناشر  دارالحدیث
سال نشر  1392ش
نوبت نشر  چهارم
محل نشر  قم

كتاب حكمت نامه جوان ، تا آن جا كه توانسته ، رهنمودهاى قرآن و اهل بيت عليه السلام را همراه با ارائه الگوهاى عينىِ ارزش هاى دينى و اخلاقى به جوانان ارائه مى نمايد .

گفتنى است آنچه در اين حكمت نامه آمده ، متن مهم ترين رهنمودهاى قرآن و احاديث اسلامى براى جوانان است كه شرح آنها ، نياز به كتاب هاى مستقل در زمينه هاى مختلف مسائل جوانان دارد و از اين رو ، اميد است كه اين مجموعه ، نه تنها براى جوانان ، بلكه براى پژوهشگران و مسئولان امور تربيتى ، مفيد و كارساز باشد .

این کتاب از پنج بخش تشکیل شده:

بخش يكم با عنوان نقش دوره جوانى در شكوفايى، دارای سه فصل می باشد: فصل يكم بهار زندگى، فصل دوم بهارِ خودسازى و فصل سوم بهار سازندگى است.

بخش دوم با عنوان عوامل شكوفايى جوان، در قالب شش فصل به تفضیل، ویژگی های اخلاقی و رفتاری و نیز روش و نگرش صحیح یک جوان را ترسیم می کند. عناوین این فصول بدین شرح است: فصل يكم شناخت، فصل دوم خودباورى، فصل سوم ارتباط با خداوند، فصل چهارم دوست شايسته، فصل پنجم خوشى هاى حلال و نيرومند ساختن بدن، فصل ششم ارزش هاى اخلاقى و رفتارى.

بخش سوم این کتاب در هشت فصل، به تفصیل، موانع شكوفايى جوان در زمینه های اخلاقی و رفتاری را بیان نموده. این موانع عبارتند از: بیکاری، اعتیاد، همنشین بد، مستى جوانى، شهوت جنسى، دام هاى شيطان، آفت هاى فرهنگى و سياسی و آفت هاى اخلاقى و رفتارى.

بخش چهارم با عنوان حقوق جوان دو فصل دارد: فصل يكم حقوق جوان بر پدر و مادر و فصل دوم حقوق اجتماعى جوان.

بخش پنجم با عنوان الگوى جوانان حاوی سه فصل می باشد: فصل يكم، الگوهاى قرآنى براى جوانان است. در این فصل، به رویدادها و فراز و نشیب های زندگی در دوران جوانی حضرت ابراهیم(ع)، حضرت یوسف(ع)، حضرت موسی(ع) و نیز اصحاب كهف و رَقيم، به عنوان اسوه ها و الگوهای قرآنی برای جوانان، اشاره شده است. فصل دوم با عنوان الگوهايى از اهل بيت براى جوانان، به سیره اخلاقی  و رفتاری امير مؤمنان علی (ع)، سرورِ زنان جهان، بانو فاطمه زهرا(س)، دو سروران جوانان بهشت، امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، امام زين العابدين(ع) و نیز امام كاظم(ع)، در دوران جوانی آن بزرگواران پرداخته شده است. فصل سوم نیز، حاوی الگوهايى از ياران پيامبر و اميرمؤمنان براى جوانان می باشد.