عنوان: حکمت‌نامه جوان
مولف: محمد محمدی ری شهری
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات دارالحدیث
سال نشر: ۱۳۹۲
نوبت نشر: چهارم
محل نشر: قم

کتاب حکمت‌نامه جوان، تا آن جا که توانسته، رهنمودهاى قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) را همراه با ارائه الگوهاى عینىِ ارزش‌هاى دینى و اخلاقى به جوانان ارائه مى‌نماید.

گفتنى است آنچه در این حکمت‌نامه آمده، متن مهمترین رهنمودهاى قرآن و احادیث اسلامى براى جوانان است که شرح آنها، نیاز به کتاب‌هاى مستقل در زمینه‌هاى مختلف مسائل جوانان دارد و از این رو، امید است که این مجموعه، نه تنها براى جوانان، بلکه براى پژوهشگران و مسئولان امور تربیتى، مفید و کارساز باشد.

این کتاب از پنج بخش تشکیل شده:

بخش یکم با عنوان نقش دوره جوانى در شکوفایى، دارای سه فصل می‌باشد: فصل یکم بهار زندگى، فصل دوم بهارِ خودسازى و فصل سوم بهار سازندگى است.

بخش دوم با عنوان عوامل شکوفایى جوان، در قالب شش فصل به تفضیل، ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری و نیز روش و نگرش صحیح یک جوان را ترسیم می‌کند. عناوین این فصول بدین شرح است: فصل یکم شناخت، فصل دوم خودباورى، فصل سوم ارتباط با خداوند، فصل چهارم دوست شایسته، فصل پنجم خوشى‌هاى حلال و نیرومند ساختن بدن، فصل ششم ارزش‌هاى اخلاقى و رفتارى.

بخش سوم این کتاب در هشت فصل، به تفصیل، موانع شکوفایى جوان در زمینه‌های اخلاقی و رفتاری را بیان نموده. این موانع عبارتند از: بیکاری، اعتیاد، همنشین بد، مستى جوانى، شهوت جنسى، دام‌هاى شیطان، آفت‌هاى فرهنگى و سیاسی و آفت‌هاى اخلاقى و رفتارى.

بخش چهارم با عنوان حقوق جوان دو فصل دارد: فصل یکم حقوق جوان بر پدر و مادر و فصل دوم حقوق اجتماعى جوان.

بخش پنجم با عنوان الگوى جوانان حاوی سه فصل می‌باشد: فصل یکم، الگوهاى قرآنى براى جوانان است. در این فصل، به رویدادها و فراز و نشیب‌های زندگی در دوران جوانی حضرت ابراهیم(علیه السلام)، حضرت یوسف(علیه السلام)، حضرت موسی(علیه السلام) و نیز اصحاب کهف و رَقیم، به عنوان اسوه‌ها و الگوهای قرآنی برای جوانان، اشاره شده است. فصل دوم با عنوان الگوهایى از اهل بیت(علیهم السلام) براى جوانان، به سیره اخلاقی  و رفتاری امیر مؤمنان علی (علیه السلام)، سرورِ زنان جهان، بانو فاطمه زهرا(سلام الله علیها)، دو سروران جوانان بهشت، امام حسن(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام)، امام زین العابدین(علیه السلام) و نیز امام کاظم(علیه السلام)، در دوران جوانی آن بزرگواران پرداخته شده است. فصل سوم نیز، حاوی الگوهایى از یاران پیامبر و امیرمؤمنان براى جوانان می‌باشد.