آیین مسیحیتی که امروز در دنیا رایج است و هیچ ارتباطی به حضرت مسیح (ع) ندارد، عاری از شریعت آسمانی است و لذا در این آیین در مورد خوردنی ها هیچگونه حلال و حرامی و نیز نجاست و طهارتی وجود ندارد. به دلیل اینکه در دین مسیحیت شریعت توسط پولس که در حقیقت موسس مسیحیت فعلی می باشد نفی شده و مسیحیت توسط او به انحراف کشانده شد. از نظر پولس با آمدن مسیح بشر از قید شریعت موسی(ع) رها شده  و برائت در پیشگاه خداوند از طریق ایمان مذهبی قابل تحقق است[۱] بنا بر تفکر پولس، با مرگ و رستاخیز مسیح(ع) شریعت یهود پایان یافته است[۲] و مدعی است که حقیقت مسیح در باطن فرد مؤمن تجلی می­کند و او را به سر منزل رستگاری رهبری می­نماید و برای او ضرورت ندارد که دایما به دستور­های رسمی و قوانین دینی رجوع کرده، حلال و حرام را از روی آنها تشخیص دهد، بلکه باید بندهای پوسیده‌ی شریعت موسی را رها کند و طلبکار آزادی روح و ضمیر شود از این رو صریحا اعلام می­کند که دیگر عمل ختان وجوبی ندارد و رعایت حلال و حرام در طعام و شراب ضرورت نخواهد داشت و افراد بشری را به نجس و طاهر نباید تقسیم کرد[۳]. از نظر او شریعت جنبه منفی دارد و بخشایش گناهان از روی فیض محض صورت می­گیرد که بر ایمان به خدا (مسیح)مبتنی است نه با رعایت امور شرعی و پیروی از آن و علت آن را مرگ عیسی(ع) بر روی صلیب می­داند که به نام شریعت و به دست نگهبانان آن اعدام گردید[۴]. از نظر او نجات یک هدیه‌ای رایگان است که خدا با خواست خود آن را عطا می­کند و بشر نمی­تواند با هیچ وسیله و عمل صالحی آن را به دست آورد. بنابراین مسیحیان خواه یهودی باشد و خواه غیر یهودی نباید به شریعت موسی پای بند باشند[۵]. پولس در موارد متعددی بر نفی شریعت در دین مسیحیت تاکید کرده و می­گوید: ما نسبت به شریعت که موجب بردگی ما بود، مرده ایم و از این پس باید خدا را به وسیله روح القدس خدمت کرد نه مانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می­کردیم. و نیز می­گوید: بدون شریعت گناه مرده است و من از قبل بدون شریعت زنده می­بودم ، لکن چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم.[۶]

بنابراین در مسیحیت خوردن هر چیزی که قابلیت برای خوردن داشته باشد ممنوعیتی ندارد و خوردن هیچ چیزی حرام نیست چه اینکه حکم حلال و حرام در این آیین موضوعیت ندارد. اما در خصوص عمل زنا و لواط و امثال اینها هم حکم شرعی مبنی بر حرمت ندارند هرند از نظر اخلاقی ممکناست مورد پسند آنان نباشد.

پی نوشتها

[۱] . ادیان در جهان امروز(جهان مذهبی) ، ص۷۰۵، ریچارد بوش و دیگران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگی، تهران، سوم، ۱۳۸۶ش

[۲] . متفکران بزرگ مسیحی، ص۳۳)، هانس کونگ ، گروه مترجمان، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، اول، ۱۳۸۶ش

[۳] . تاریخ جامع ادیان، ص۶۱۶ ، جان بایر ناس، ترجمه: علی اصغر حکمت، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چهاردهم، ۱۳۸۳ش

[۴] . متفکران بزرگ مسیحی، ص۲۸

[۵] . کلام مسیحی، ص۵۶و۵۷  ، میشل، توماس (Thomas Michell)  ترجمه: حسین توفیقی ، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، سوم، ۱۳۸۷ش جهان مذهبی، ۷۰۵

[۶] . رساله پولس به رومیان، ۴: ۱۲؛ ۷: ۵و ۶و ۹٫