آیا زمین خالی از حجت می شود؟

حضرت امام حسين (ع) در روز عاشورا به خواهرش ، زينب فرمود: على بن الحسين (امام سجاد) را حفظ كن ! نكند زمين خالى از حجت بماند. در صورتى كه حضرت سجاد (ع) مى جنگيد و شهيد مى شد، حضرت امام باقر(ع) پنج ساله بود و در نتيجه زمين خالى از حجت نمى شد؛ تحليل شما چيست ؟

پاسخ:

محدث قمى ـ ره ـ حديثى را چنين نقل مى كند: .[1]

اولاً: اين حديث نمى تواند صحيح باشد، چون جهاد در راه خدا، براى مريض جايز نيست . بيمارى امام ، يا مصلحت الهى يا طبيعى بود. اگر بيمارى حضرت جنبهء تقدير و خدايى داشت ، كه حضرت به جهاد نمى پرداخت ، ولى اگر جهاد مورد رضايت حضرت حق تعالى بود، حضرت اباعبدالله (ع) هرگز به خواهرش دستور نمى داد او را برگرداند. و اگر مورد رضايت خداوند متعال نبود،هيچ گاه حضرت سجاد (ع) كارى بر خلاف رضايت خدا انجام نمى داد ؛ زيرا امام معصوم عليه است و از هر گونه خطا به دور خواهد بود؛ مگر اين كه بگوييم اين عمل جنبهء تبليغاتى و براى تحريك احساسات و عقل و شعور مردم بود.

ثانياً: به عقيدهء شيعه ، دوازده نفر از بهترين بندگان خدا، از طرف پروردگار به امامت منصوب شدند، با اين مشخصات كه چند سال عمر كنند و چگونه زندگى نمايند و به چه كيفيتى شهيد شوند…

چون امام حسين (ع) مى داند حضرت سجاد (ع) ئبايد زنده بماند و سال ها امت را رهبرى كند، به خواهرش دستور مى دهد او را برگرداند. وانگهى باشهادت امام سجاد، امامت در يازده امام ختم مى شد و حال آن كه تمام وصاياى انبياى اولوالعزم دوازده نفر بودند و در قرآن هم به تعبيرشده است .

گفتنى است تا امام اول زنده باشد، نوبت به امام ديگر نمى رسد و تا زمانى كه امام حسين زنده بود، امامت امام سجاد تحقق پيدا نمى كرد.

پاورقی:

[1] . ابوالحسن شعرانى ، دمع السّجوم ، ترجمه نفس المهموم ، ص 370