حرکت خدا ازمحلی به محل دیگر

چرا وهابیان خداوند متعال را  مانند آدمیان و سایر حیوانات که از محلی به محل دیگر حرکت می کنند، پنداشته اند.

ابن تیمیّه و ابن قیّم جوزی که از استوانه ­های فرقه وهابیّت هستند، خدا را به سلاطین تشبیه نموده و می­گویند که در روز جمعه از روزهای آخرت خداوند از عرش پایین می­آید و بر کرسی می­نشیند و کرسی خداوند در میان منبر­هایی از نور قرار می­گیرد و انبیاء بر این منابر می­نشینند و این منابر را کرسی­هایی از طلا احاطه نموده که بر این کرسی­ها شهداء و صدیقین می­نشینند و بعد از انجام جلسه مفصل و گفتگو با اعضای جلسه، خداوند از کرسی بلند می­شود و با ترک جلسه به سوی عرش خود بالا می­رود.[1]

آیا وهابی­ها با بیان این مطالب غیرمعقول، مقام و ذات الهی را که از هر گونه شایبه­ی امکانی و مادی منزه وپاک می­باشد تنزل نداده ­اند؟ و پنداشته­­اند خدا هم مانند پادشاهان و سلاطین دارای تشریفات و زندگی پر زَرق و بَرق مادی می­باشد. و با بندگان خود جلساتی برای رَتق و فَتق امور انجام می­دهد؟

[1] . ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم حرانی، مجموع الفتاوی، ج5، ص55، بی تا  بی نا .و ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر (ابو عبدالله) زادالمعاد فی هدی خیر العباد، ج 1، ص369-370، بیروت، موسسه الرساله، چهاردهم ،1407 ق. و اجتماع الجیوش الاسلامیه، ج 1، ص51 بیروت، دارالمکتب العلمیه، اول 1404ق . و توضیح المقاصد و تصحیح القواعد، ج 1، ص426و ج 2، ص585، بیروت، المکتب الاسلامیه، سوم، 1406 ق. و حادی الارواح،  ج 1، ص218، بیروت، دارالکتب العلمیه . و روضة المحبین، ج 1، ص433،  بیروت، دار الکتب العلمیه ، 1412ق.