حرکت اسراى کربلا به سوى شام 19 محرم

در صفحه 99 امالى صدوق آمده که: ابن زياد لعين اهل بيت(عليهم السلام) را در کوفه زندانى کرد و نامه اى براى يزيد فرستاد که با سرهاى بريده و اسرا چه کند.

يزيد در جواب نوشت: اهل بيت و سرها را به شام بفرست. ابن زياد لعين روز نوزدهم سال 61 هجرى قمرى طبق دستور يزيد اسراى کربلا و سرهاى مقدس را به سوى شام روانه کرد.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 48.