پولس مؤسس مسیحیت موجود  ضمن اینکه جسم را مصداق گناه می­داند می­گوید: «خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده و بر گناه در جسم فتوا داد[۱] و سرّ دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد[۲] و خدا به وساطت انبیاء دربارۀ پسر خود وعده داده بود که به حسب جسم از نسل داود متولد شد».[۳] از نظر پولس عیسی «دیروز و امروز و تا ابدالآباد» همان است.[۴] این‌گونه نیست که خداوند به منظور نمایاندن خویش مدتی به هیأت بشر به نام عیسی در آمده و سپس بازگشته و جدایی از میان رفته و به خدای یگانه تبدیل شده است.[۵]

چون این عقیدۀ پولس از نظر عقل قابل پذیرش نیست و به دلیل اینکه بین تجرد و جسمیت هیچ نسبتی وجود ندارد و نمی‌توانند باهم جمع شوند، پولس برای فرار از این اشکال بر علیه فلسفه و مباحث عقلی قیام نموده[۶] و حکمت را موجب بطلان آن دانسته[۷] و لذا او مدعی است که به وسیلۀ «خدای مجسم بر روی صلیب» حکمت حکما را باطل کرده و فهم فهیمان را نابود ساخته است و چونکه جهان از راه حکمت به معرفت نرسید، خداوند راضی شد که به وسیلۀ جهالت، ایمان داران را نجات دهد. [۸]  او در دفاع از این عقیده، جهل و ناتوانی را به خدا نسبت داده می­گوید: جهالت خدا از انسان حکیم­ تر است و ناتوانی او از مردم تواناتر است[۹] و سپس این نتیجه را می ­گیرد که خدا جهال را برگزید تا حکما را رسوا سازد و ناتوانان را برگزید تا توانایان را رسوا کند.[۱۰]

در این موضوع سوالات زیر از سوی مسیحان نیازی به پاسخ دارد:

  1. مسیحیان این سخنان پولس را چگونه توجیه می کنند و چگونه ممکن است که جهل بر علم برتری داشته باشد؟
  2. مسیحیان در برابر این سخن نیچه که گفته است پولس با این سخن ثابت کرده که او نیاز به خود مسیح نداشته بلکه به «مرگ بر صلیب مسیح» به عنوان ابزار برای رسیدن به هدف خود نیاز داشته[۱۱] و از آن در برابر سخت گیری عقل و مسائل وجدانی آن استفاده کرده است،[۱۲] چه پاسخی دارند؟
  3. همچنین این سخن نیچه را که پولس با جنبش مسیحی با گذر از یهودیت آتشی در جهان بر افروخت و با نماد «خدای مجسم بر صلیب» تمام امور پست و آشوب طلبانه و پنهان و… را در امپراطوری روم چون قدرت عظیم گرد آورد.[۱۳] چگونه پاسخ می گویند؟

پی نوشتها

[۱]. رساله پولس به رومیان، ۸: ۳٫

[۲]. رساله پولس به تیموتاؤس، ۳: ۱۶٫

[۳]. رساله پولس به رومیان، ۱: ۱-۴٫

[۴]. رساله پولس به عبرانیان، ۱۳: ۸٫

[۵]. ستیفن نیلز، خدای مسیحیان، (از سلسله کتابهای مسیحی برای جهان)، ترجمه: مسعود رجب‌نیا، ص۱۰۹٫

[۶]. محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۳ص۲۹۷٫

[۷]. رساله اول پولس به قرنتیان، ۱: ۱۷٫

[۸]. رساله اول پولس به قرنتیان، ۱: ۱۹-۲۳٫

[۹]. رساله اول پولس به قرنتیان، ۱: ۲۵٫

[۱۰]. رساله اول پولس به قرنتیان، ۱: ۲۷٫

[۱۱]. فریدریش ویلهلم نیچه، دجال«تلاشی برای نقد مسیحیت»، ترجمه: سعید فیروزابادی، ص۹۲٫

[۱۲]. همان، ص۱۰۳٫

[۱۳]. همان، ص۱۲۵-۱۲۸٫

نویسنده: حمیدالله رفیعی