شیعه شناسی » فروع دین » امر به معروف و نهی از منکر »

جملات کوتاه درباره امر به معروف و نهی از منکر

جملات کوتاه درباره امر به معروف و نهی از منکر

۱) امر به معروف نشانه عشق انسان به مکتب است .

۲) امر به معروف نشانه تعهد و علاقه انسان به سلامتى جامعه است .

۳) امر به معروف ضامن اجراى تمام واجبات است .

۴) امر به معروف نشانه غیرت دینى و احساس مسئولیت است .

۵) برترین معروف ترویج نیکى هاست .

۶) نهى از منکر، جامعه را از سقوط نجات مى بخشد.

۷) حیات معنوى جامعه در گرو امر به معروف و نهى از منکر است .

۸٫) امر به معروف، یعنى افشاندن عطر پاکیها و پراکندن رایحه نیکیها.

۹) امر به معروف، تراوش پاکى از جان سرشار پاکان است.

۱۰) سنگر بسیجى، امروز عرصه امر به معروف و نهى از منکر است.

۱۱) پاکان وجود نا پاکى را در جامعه بر نمى تابند پس نهى از منکر مى کنند.

۱۲) نهى از منکر، یعنى تحمل نکردن وجود نا پاکى و آلودگى در جامعه .

۱۳) نهى از منکر، سلاحى برنده در مبارزه با تهاجم فرهنگى .

۱۴) نهى از منکر، بارش رحمت و هدایت بر کویر تشنه قلب گمراهان .

۱۵) نهى از منکر، چیدن خار از گلزار زندگى .

۱۶) اگر خود را به اخلاق نیک آراسته اى دیگران را نیز بیاراى تا همه صحرا ها را گلزار کنى .

۱۷) اگر مى خواهى با انبیا و اولیا هم گام باشى ، هر جا در دین و اخلاق مردم ویرانى دیدى آباد کن .

۱۸) ناهى از منکر طبیبى است که میکروب گناه را از جان گنهکار بیرون مى راند.

۱۹) نهى از منکر پیراستن جان گنهکار از آلودگى .

۲۰) امر به معروف، آراستن جان انسانها به زیور نیکى و زینت پاکى است .

۲۱) نهى از منکر، یعنى پیشگیرى از سرایت بیمارى هاى اخلاقى به دیگران .

۲۲) نهى از منکر، جلوگیرى از شیوع بیمار هاى معنوى تست .

۲۳) نهى از منکر، نسخه شفا بخش بیماران اخلاقى است .

۲۴) امر به معروف و نهى از منکر سنگر مستحکم رزمندگان در جبهه فرهنگى .

۲۵) گنهکارى که از ناهى از منکر مى رنجد همانند مسافر یک کشتى است که در آن رخنه اى ایجاد مى کند آنگاه از اعتراض دیگر مسافران بر مى آشوبد.

منبع:  http://amer313.mihanblog.com