ثواب الأعمال و عقاب الأعمال( ترجمه مجاهدى)

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال( ترجمه مجاهدى) یا پاداش نیکیها و کیفر گناهان

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق( ره) به اهتمام محمد على مجاهدى با نام پاداش نیکى ها و کیفر گناهان به فارسى ترجمه شده است.

این کتاب یکى از کتب ارزشمند حدیثى است که با خواندن آن انسان را به اعمال خیر تشویق و از کارهاى ناپسند و زشت نهى مى نماید.

نگاهى به ترجمه:

ترجمه همانند دیگر علوم داراى اصولى و مبانى هست که با رعایت آنها مى توان از یک ترجمه خوب برخوردار بود که بعضى از آنها عبارتند از: ۱- مترجم در وهله اوّل باید در پى افزایش دقّت و صحت ترجمه خویش باشد به طورى که هیچ کلمه یا تعبیرى از قلم نیفتد یا به آن اضافه نگردد ۲- از نثر معیار و متعارف امروز براى ترجمه استفاده کند. ۳- حفظ عین بعضى از کلمات یا تعبیرات در ترجمه است.

و به دلایل فنى نباید آنها را ترجمه نمود مانند لا اله الاّ الله، مسجد الحرام و خواندن بعضى ادعیّه. البته ذکر ترجمه در پاورقى مانعى ندارد ۴- حتى المقدور صیغه و ساختار کلمات را در ترجمه حفظ کنیم یعنى صفت را به فعل یا جمله و جمع را به مفرد یا مفرد را به جمع تبدیل نکند. مترجم بر آن بوده است که با رعایت این اصول ترجمه اى بدست دهد که بیش از پیش مورد استفاده و مطالعه عموم فارسى زبانان قرار گیرد و تا حدّ زیادى توانسته در این زمینه موفقیّت بدست آورد و با آوردن متن عربى و فارسى در یک صفحه و اعراب گذارى متن احادیث تطبیق را براى خوانندگان بسیار سهل نموده است. انتخاب رنگ مناسب براى دو بخش کتاب بطور جداگانه باعث شده که خواننده از ظاهر آن هرگز خسته نشود و به آسانى به هر کدام از آن دو بخش مراجعه شود. که این از ویژگیهاى ظاهرى ترجمه است دیگر اینکه براى سهولت دسترسى به متون روایات از ذکر سند روایات خوددارى نموده و اسناد را در انتهاى کتاب گنجانده است. با این همه مزایا و ویژگیها باز خالى از اشکال نیست از اصولى که بازگویى شد گاهى عدول نموده شاهد الى امیر المؤمنین( ع) قال: من صنع تثیا للفاخره حشره اللّه یوم القیامه اسود از امیر المؤمنین على( ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که کار خیرى را انجام دهد و هدف او از این کار، به خود بالیدن و شکوه و جلال دنیایى خود را در معرض تماشا قرار دادن باشد، خداوند در روز قیامت او را با صورتى سیاه محشور مى کند.» صفحه ۶۴۸ در صورتى که اگر اینگونه میآمد« کسى که براى رقابت در تفاخر چیزى بسازد، خداوند او را روسیاه محشور مى نماید» یا کان رسول الله( ص) اذا نظر الى هلال شهر رمضان استقبل القبله بوجهه ثم قال: اللهمّ اهلّه علینا بالامن و الایمان و السلامه و الاسلام، و العاقبه المجلّله، و الرزق الواسع و دفع الاسقام و تلاوته القرآن و…

چون رسول خدا( ص) هلال ماه رمضان را مشاهده مى فرمود، رو به قبله مى کرد و مى گفت: پروردگارا: این ماه را با آسایش و ایمان… که به ترجمه پرداخته مترجم در پیش گفتار به شرح حال صدوق و آثار او به اختصار پرداخته و فرموده در ترجمه خود به مقابله ترجمه هاى فارسى نهایت کوشش را به کار گرفته ولى ذکر ننموده وجه تمایز ترجمه ایشان با ترجمه هاى دیگر در چه مواردى مى باشد و از نسخه مورد اعتماد خویش هم ذکرى به میان نیاورده است.

نسخه شناسى:

نسخه حاضر توسط انتشارات سرور با عنوان چاپ اول ۱۳۸۱ در قم چاپ و به بازار عرضه گردیده است.

در ابتداى کتاب فهرست مطالب به طور کامل آمده است.