خانواده شیعی » سبک زندگی »

تنظيم خانواده در اسلام

 اکنون که درسراسر جهان ـ امواج ـ مغناطيسى الکتريکى ـ پيام آور فرهنگ ها و مکاتب مختلف شده اند و در فضاى کوچک زندگى روزمره ى هرفردى در هر لحظه از شب و روز ، صدهاپيام ارسال شده وجود دارد و هرکس بخواهد مى تواند با فشار دکمه اى و يا با گردش مختصر پيچى پيامهاى گوناگون را دريافت کند .خيالات و افکار بشرقرن بيستم اينک بربال امواج نشسته و درکوتاه ترين زمان هزاران کيلومتر راه را مى پيمايد .و در دورترين سرزمينها بر دل و ديده ى مردمان فرود مى آيد .سيل خروشان تبليغات ، دريچه ى ذهنمان را به روى انديشه ها وارداتى گشوده است .درحالى که :(مبارزه با نفوذ فکرى … بيگانگان در کشورهاى اسلامى بر همه ى مسلمانان واجب است )(1)

جهانخواران تبهکار و دد منش با مسلح شدن به سلاح تبليغات مدرن ، و مجهز شدن به تکنولوژى و با به کارگيرى همه ى امکانات فکرى و مادى نبرد سخت و بى امانى را در پيش گرفته اند و يورشى ناجوانمردانه و بى رحمانه بر فرهنگ خونبار شيعه که همان اسلام ناب محمدى است انجام مى دهند .حال آنکه شيعه پيرو راستين مکتب اسلام است ، و درنگاه او امامت و رهبرى امامان معصوم اساس و ريشه رسالت پيامبراسلام است .ستمکاران در هيچ جاى جهان آسايش و امنيتى ندارند و براين پايه است که سپاهيان شب همه و همه خورشيد را نشانه گرفته اند .آنان که صبغه ى الهى نداشته و با فرهنگ پربارشيعه بيگانه اند ، در برابرهجوم افکارديگران خلع سلاح شده و بى درنگ به تقليد ازآن ها رنگ مى بازند .آنچه ما اکنون شاهد آن هستيم تغييرى ناپسند در آداب و سنتهاى دينى و مذهبى جامعه است ،تغييرى که بسيارى از ناپسندها پسنديده و معروفها منکر شده اند و هر روز که مى گذرد معيارها و ارزش هاى اصيل فرهنگ ما جاى خود را به معيارهاى بين المللى مى سپارد ارزش هايى که برگرفته از زندگى منهاى خداست .

و خلاصه کلام آنکه :توحيدى را که قرآن و عترت پاک پيامبر اسلام معرفى کرده است را ازياد نبريم و شرط اساسى توحيد را که ولايت امامان معصوم است فراموش نکنيم و مرز بندگى خدا را ناديده نگيريم .امروز اگر بکوشيم فرداى بهتر خواهيم داشت ، و اگر سستى کنيم فردا خيلى دير است .

هويت فرزندان اسلام :

فرزند صالح :آينه دار ماه و مهر سلاله ى نسلهاى پيشين ،گل خوشبوى باغ زندگانى ، فروغ ديدگان ، دست و بازوى توانا ، آمرزش خواه نياکان ، زينت و آرايش زندگى دنيا و هديه گرانقدر خداى مهربان است .دردل پاک نوزاد نور حق تابيده و گوش جانش با تسبيح و تقديس فرشتگان انس گرفته .چنين فرزندان دلبندى به عنايت خداوند مهربان و به پيروى از سنت نبوى در آغوش ما جاى مى گيرد .

از پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)شنيديم که فرمود :من کان يحب ان يتبع سنتى فليتزوج فان من سنتى التزويج و اطلبوا الولد فانى اکائربکم الامم غداً (2).کسى که پيروى از سنت و روش مرا دوست مى دارد پس بايد همسر بگيرد ، چون يکى از سنت هاى من گرفتن همسراست و در پى فرزند باشيد ، همانا من در فرداى قيامت به زيادى شما برامتهاى ديگر افتخار مى کنم .

و چون پيامبر بزرگوار ما ـ به امرالهى فرمود :انا و على ابوا هذه الامه ـ من و على هر دو پدران اين امتيم (3)با شنيدن پيام حياتبخش نبوى ،اصالت خود را باز شناختيم ، و با وجود چنان پدران عاليقدر بر همه ى ناکسان باليديم ،و خود و فرزندانمان را پيش از آنکه به قوم و قبيله و زادگاهمان نسبت دهيم ، به امت اسلام و به رسول گرامى آن و به مولاى متقيان امير مومنان على (ع) وابسته و منسوب مى دانيم .

پس فرزند ما نيز درشمار امت اسلام مى باشد ، زيرا فرزندى که والدين او مسلمانند درشمارامت اسلام بوده و همه ى احکام و فرامين الهى از زمان باردارى مادر تا لحظه ى مرگ در مورد او به اجرا گذاشته مى شود .در شرع مقدس اسلام به اين نکته نيزعنايت شده است که اگر زن کافرى از مرد مسلمانى باردار شود و در زمان بارداري فوت کند و جنين او نيز بميرد هنگام به خاک سپردن وى ، بايد او را در قبر به گونه اى قرار دهند که جنين مسلمان او رو به قبله باشد .زيرا جنين فرزند اسلام است و فرزند اسلام از ارزش و اعتبار خاص برخوردار است .که پيامبر بزرگ خدا که ارزش و اعتبار هر موجودى را به درستى مى شناسد، فرمود :(هرمولودى در امت من از آنچه خورشيد بر آن مى تابد در نزد من برتر است (4)و اين چه باور درستى است پس براي (تنظيم خانواده )که اين روزها زياد تکرار مى شود بيشتر وقت گذاشته و تصميم درست بگيريم .

پى نوشت :
1-توضيح المسائل آيت الله گلپايگانى.مسئله 2912.
2 ـ کافى جلد 5 ص 329،ح5(خصال ج 2 ، ص 405)(وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 3 ح 6 )
3 ـ علل الشرايع ، جلد 1 ، ص 127 ، ح2.
4 ـ الومن لايحضره الفقيه ، جلد 3 ، 158 و ح 3582 علل الشرايع ، ج 2 ، ص 530 ، ح 2
منبع: کتاب نظارت بر آموزش و پرورش فرزندان