شیعه شناسی » اعتقادات » معاد شناسی »

تفسیر معاد به عود (بازگشت) ارواح به اجساد

بعضى دیگر معاد را به این شکل توجیه مى کنند: معاد یعنى عود ارواح به اجساد، یعنى انسان وقتى که مى میرد روحش از بدنش مفارقت مى کند و این روح جداى از بدن هست در یک عالمى (که آن عالم را عالم برزخ مى گویند) تا وقتى که بناست قیامت شود، ولى وقتى که قرار شد قیامت شود، آن وقت روحها برمى گردند به بدنهاى خودشان، هر روحى به بدن خودش بر مى گردد. این طور آمده اند مطلب را تعبیر کرده اند.

نحوه وضع اصطلاح «معاد»

یک مطلب را باید قبلا عرض کنم و آن این است که اتفاقا در تعبیرات قیامت، ما کلمه ”معاد” نداریم. از همه اسمهاى قیامت معروفتر معاد است ولى این اصطلاح، اصطلاح شرعى نیست، یعنى اصطلاح متشرعه است، آنهم به مفهوم خاصی. در قرآن کریم، ما کلماتى نظیر معاد داریم مثل ” مآب ” ولى کلمه معاد را نداریم. در دعاها و احادیث هم من الان یادم نیست که در جایى از قیامت با کلمه معاد تعبیر شده باشد. کلمه معاد را ظاهرا متکلمین خلق کرده اند. این کلمه مى تواند کلمه درستى هم باشد یعنى با تعبیرات قرآن منطبق باشد اما چون معاد یعنى مکان عود یا زمان عود (اسم مکان و زمان است)، آنها که این کلمه را گفته اند به این اعتبار گفته اند که قیامت را یا زمان عود به معنى اعاده معدوم مى دانسته اند، یا زمان عود ارواح به اجساد.

در قرآن، ما کلماتى شبیه کلمه معاد داریم، کلمه معاد نداریم ولى کلمه ”مرجع” یا ”رجوع” و کلمه ”ماب” داریم. ”عود” یعنى بازگشت. ” عود ” را در جایى مى گویند که یک چیزى از یک اصلى آمده باشد، دو مرتبه به آن اصل برگردد، مى گویند عود کرد. ”رجوع” هم همین طور است، ” رجوع ” هم یعنى بازگشت، باید یک آمدنى باشد تا بازگشت صدق کند، و لهذا اگر در قرآن درباره قیامت کلمه ” عود ” نداریم، کلمه ” رجوع ” داریم اما آنچه در قرآن کلمه ” رجوع ” و امثال آن آمده، به معناى بازگشت به خداست، یعنى تعبیر قرآن این است .

در قرآن هیچ جا رجوع ارواح به اجساد نیامده، یا هیچ جا رجوع به معناى بازگشت بعد از معدوم شدن نیامده، بلکه تعبیر این است: «انا لله؛ ما از آن خدا هستیم»، «و انا الیه راجعون؛ و ما به سوى او بازگشت مى کنیم» (بقره/۱۵۷). پس کلمه معاد را هم اگر ما به کار ببریم، اگر به معنى عود الى الله استعمال کنیم، آنوقت با تعبیرات قرآنى، خوب منطبق مى شود. یا این تعبیر «و ان الى ربک المنتهی» و اینکه نهایت و تمامیت و پایانى به سوى پروردگار است، یعنى به سوى او همه چیز پایان مى یابد (نجم/۴۲)، «ان الى ربک الرجعی؛ مسلما بازگشت، به سوى پروردگار تو است» (علق/۸) و امثال این تعبیرات.

منبع :معاد شهید مطهرى، صفحه ۲۲-۲۱