خانواده شیعی » کتابشناسی »

تغيير دادن رفتارهای كودكان و نوجوانان

عنوان  تغيير دادن رفتارهای كودكان و نوجوانان
مولف  جان دی. كرومبولتز – هلن بی. كرومبولتز
مترجم  يوسف كريمی
ناشر  انتشارات فاطمی
سال نشر  1392ش
نوبت نشر  بیستم
محل نشر  تهران

تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان با تکیه بر روانشناسی و آموزش و پرورش از اصل‌هایی سخن می‌گوید که امروزه ، به صورتی بسیار گسترده کاربردهای فراوان دارد. مربیان ، معلمان ، پدران و مادران ، در کودکستان‌ها ، دبستان‌ها و مدرسه‌های راهنمایی تحصیلی و دبیرستان‌ها و مدرسه‌های کودکان استثنایی ، بیمارستان‌های روانی ، مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان بزهکار و خانواده‌ها از اصل‌هایی که در این کتاب آمده است ، برای پدید آوردن رفتارهای پسندیده در کودکان و نوجوانان ، راه‌ها‏ و روش‌های فراوان آموخته‌اند و آنها را به کار برده‌اند.

در مجموع، شش اصل اساسی در این کتاب برای پدید آوردن رفتارهای پسندیده و حذف رفتارهای ناپسند در کودکان و نوجوانان بیان شده است.

هر یک از این اصل‌ها با مثال‌ها و داستان‌هایی روشن ، که بیشتر واقعی است، درهم آمیخته شده است تا به صورتی ساده و آشنا و با زبان و بیانی گیرا ، درخور فهم همگان باشد. به همین سبب ٬ کتاب علاوه بر از کارشناسان و پژوهشگران روانشناسی می‌تواند برای معلمان ، دانشجویان تربیت معلم و همه کسانی که به صورتی با کودکان و نوجوانان سروکار دارند ، راهنمایی بسیار سودمند و پاسخگوی بسیاری از پرسش‌هایی باشد که درباره رفتارهای کودکان و نوجوانان دارند.

نکته مهمی که باید اینجا ذکر شود این است که این مثال ها و داستان ها نباید از سوی خواننده به عنوان نسخه ای قطعی برای اصلاح رفتار نامطلوب طلقی شود، زیرا ممکن است هر رفتاری ناشی از علل متعددی باشد.