خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

تصويرى زيبا از رابطه همسران با يکديگر

 چنانچه بخواهيم رابطه نزديک معنوى و يا حقوق متقابل زن و مرد را نسبت به يکديگر تبيين نماييم ، شايد هيچ تصويرى گوياتر از آنچه قرآن در اين خصوص ترسيم نموده نباشد و تشبيه لطيف و تعبير ظريف قرآن در اين رابطه که در چند کلمه محدود خلاصه شده ، ما را از هر عبارت ديگرى در اين باره بى نياز مى سازد .

خداوند متعال رابطه زن و مرد را به لباس تشبيه نموده مى فرمايد :

زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها ( بقره 187 )

در اين تشبيه و تصوير محسوس قرآنى ، لطايف و ظرايفى چند به نظر مى رسد .

از جمله :

ـ همچنان که لباس انسان را از سرما و گرما حفظ مى کند زن و شوهر نيز شايسته است تا در سرما و گرماى روزگار محافظ يکديگر باشند .

ـ لباس انسان را از آلودگى و زخم و خراش ها و خطر برخورد اشياء به بدن حفظ مى کند ، دو همسر نيز با اطفاى غريزه ى جنسى به طور مشروع ، يکديگر را در آلودگى اخلاقى و فساد باز مى دارند .

ـ لباس عيوب بدن را مى پوشاند و بى لباسى موجب رسوايى است ، دورى از ازدواج و همسر نيز سبب انحراف و آلودگى است .

ـ لباس به آدمى گرما مى بخشد ، وجود همسر نيز کانون خانواده را گرم مى کند و زندگى را از سردى و انجماد مى رهاند .

ـ لباس زينت آدمى است دو همسر نيز شايسته است زينت هم باشند نه عامل سرافکندگى يکديگر .

ـ لباس معرف شخصيت آدمى است ، همسر انسان نيز غالباً نشانگر نوع رفتار و اعتقادات او است .

ـ لباس بايد اندازه و هم قواره ى انسان باشد . نه کوتاه و بلند و نه تنگ و گشاد ، زن و شوهر نيز بايد هم کفو و مناسب يکديگر باشند .

ـ لباس متناسب با فصل و زمان تغيير مى کند . هر يک از دو همسر نيز شايسته است تا در کانون خانواده انعطاف پذير باشد و برخورد خود را نسبت به نياز روحى همسر خود تنظيم کند .

ـ همانگونه که در انتخاب نوع و دوخت و رنگ لباس دقت و حساسيت به خرج مى دهم ، شايسته است در انتخاب همسرى که يک عمر زندگى انسان است ، نهايت دقت را به عمل آورده و هيجانات و احساسات زودگذر را در چنين انتخاب سرنوشت سازى دخالت بدهيم .

ـ همانگونه که لباس کثيف و آلوده را بايد شست ، آلودگى ها و مشکلات روحى و نابسامانى هاى خانوادگى را بايد در همان کانون خانواده بر طرف نمود .

ـ اگر لباس پاره شد و شکاف برداشت ، بايد آن را رفو کرد و از گسترش پارگي جلوگيرى نمود ، اقوام و بستگان زوجين نيز مى بايست هر گونه اختلاف و جدايى را به حسن تدبيرخود حل کنند و از گسترش شقاق و منازعات آن دو جلوگيرى به عمل آورد

ـ ارتباط زن و مرد نيزچنين نزديک و تنگاتنگ است و هر يک از آنها حقوق و وظايف متقابلى را بر عهده دارند که حفظ کيان خانواده وابسته به رعايت و احترام به چنين مسئوليت هايى است .

منبع:ماهنامه ى دنياى زنان شماره ى 47