پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » دعاهاو نمازهای اهل بیت » موانع و شرائط استجابت دعا »

 گاهی شخصی که از ستم دیگران به ستوه آمده، علیه ستمگران دعامی کند و از خداوند انتقام خود را می طلبد ولی در همین حال این شخص به ظاهر مظلوم به خاطر ستمی که خود به دیگری کرده، مورد غضب قرار گرفته است. همین تزاحم دعاهامی تواند مانع استجابت گردد. تزاحم در حدیث قدسی یکی از موانع دعا معرفی گردیده است خداوند متعال در این باره می فرماید: «.. اما أن تكون قد ظلمت رجلا فدعا عليك فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك»[1] یا این است که تو به دیگری ستم کرده ای و او بر ضرر تو دست به دعا برداشته است پس این به واسطه آن دفع می شود. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که: «هر گاه شخصی مورد ستم دیگری واقع شود، سپس علیه او از درگاه خداوند تقاضای انتقام کند، خداوند می فرماید: شخص دیگری هست که ادعا دارد از سوی تو مظلوم واقع شده و بر تو نفرین می کند، اگر می خواهی تا دعای تو رادر باره او و دعای او را در حق تو به اجابت رسانم و گرنه هیچ یک را برآورده نمی کنم; تا از عفو خود شما را بهره مند سازم».

گاهی هم انسان برای موفقیت خود دعا می کند در حالی که بسیاری از اشخاص دیگر که از دست او دل شکسته اند برای ناکامیش با دل سوزان و اشک ریزان دعا می کنند.   بنابر این دعا کننده باید قبل از دعا، دیگران را از خود راضی سازد. امام صادق علیه السلام  فرمود:« يقول الله : وعزتي وجلالي ، لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ، و لأحد من خلقي عنده مظلمة مثلها».[2] یعنی خداوند به ذات و عزتش قسم بپاد کرده که دعلی مظلومی را در باره آن ظلم مرا می خواند مستجاب نمی کنم در حالی که مثل آن را در حق یکی از مخلوقات من مرتکب  شده باشد.

امام کاظم(علیه السلام) فرمود: «لا تحقروا دعوه احد فانه یستجاب للیهودی والنصرانی فیکم و لا یستجاب لهم فی انفسهم »[3]؛ دعای هیچ کس را کوچک نشمارید; زیرا درخواست یهودی و نصرانی در باره شما به اجابت می رسد گر چه در باره خود آنان مستجاب نمی گردد.»

از این فرمایش امام کاظم علیه السلام به دست می آید که یک مسلمان حتی نسب به کفار هم نباید مرتکب ظلم شود.

[1] . ابن فهد حلی، عدة الداعي ونجاح الساعي ، ص32،  قم،  مكتبة وجداني،  تحقيق : تصحيح : احمد الموحدي القمي.

[2] . قطب الدين الراوندي ، الدعوات ( سلوة الحزين )، ص25،قم، مدرسة الإمام المهدي (ع) ،  چ1، 1407ش

[3] . فيض الكاشاني،  الوافي، ج9، ص1533، اصفهان، مكتبة الامام أمير المؤمنين علي (ع) العامة ، چ1، 1406ق / 1365ش. تحقيق : عني بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع الأصل ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني