تحریف تورات

 دانشمندی یهودی به نام «اسپینوزا» (۱۶۳۲ – ۱۶۷۷)  اولین کسی است که اشکال جدی را متوجه تورات کرده است او گفته است: نه تنها عهد عتیق وحی الهی نیست بلکه «نویسندگان کتاب های عهد عتیق افرادی نیستند که در دید سنتی به آنها منسوب اند»[۱] اسپینوزا به خاطر این سخن توسط بزرگان یهود تکفیر شد، ولی محققین بعد از وی راه او را ادامه داده و ثابت کردند که عهد عتیق موجود پس از اسارت بابلی یهود و در دوره ی کاهنان (یعنی ۵۰۰ سال قبل از میلاد) تألیف شده است.[۲]  از این رو این کتاب همان وحی الهی نیست بلکه کاتبان آنها را نوشته و به نام کتاب مقدس القاء کرده اند.

ابراهیم بن عزرا (۱۰۸۹ ـ ۱۱۶۴ م) که خود مفسّر تورات است می گوید: حضرت موسی ـ علیه السلام ـ نویسنده واقعی اسفار پنج گانه نمی باشد بلکه این کتاب باید قرن ها پس از حضرت موسی ـ علیه السلام ـ به دست فرد دیگری نوشته شده باشد و نیز اسپینوزا (۱۶۳۲ ـ ۱۶۷۷م) به موارد خاصی از تورات اشاره نموده و می گوید که این ها نمی تواند نوشته حضرت موسی ـ علیه السلام ـ باشد.[۳] مثلا در آخر آن به مرگ و محل دفن آن حضرت اشاره شده است[۴]

با وجود این مطالب در مورد تورات  سوالات زیر مطرح می شود:

  1. یهودیان چه پاسخی در مورد مطالبی دارند که تحریف تورات موجود و عدم ارتباط آن را با حضرت موسی (ع) ثابت می کند؟
  2. یهودیان چه دلایلی را می توانند اقامه کنند که اصالت تورات را ثابت کند؛ به ویژه با توجه به اینکه بابلیان تورات و تمام میراث فرهنگی یهود را که در تابوت نگهداری می شدند، همه را کاملا محو و نابود کرد. [۵]
  3. اگر تورات آنگونه که یهودیان ادعا می کنند، نوشته حضرت موسی(ع) است ، مؤلف کتاب چگونه می تواند مرگ خود و دفن شدنش را در کتابش توصیف کند و اموری که بعد از وفات او واقع شده در این کتاب منعکس گردد؟

[۱] . ویل دورانت؛ تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب (انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی، چ دهم) ۱۳۷۱، ص ۱۴۰.

[۲] . اردستانی، سلیمانی، عبدالرحیم، یهودیت، ص۱۹۱، قم، آیات عشق، اول ۱۳۸۲ش.

[۳] . ر.ک: اردستانی، سلیمانی، عبدالرحیم، یهودیت، قم، آیات عشق، اول ۱۳۸۲ش، ص ۱۸۷ـ ۱۹۳.

[۴] . تثنیه (کتاب پنجم تورات) ۳۴ / ۵ و ۶.

[۵] .  رک: توفیقی، حسین آشنائی با ادیان بزرگ جهان، چ پنجم، ۱۳۸۱، سمت و… ص ۹۱ و ۹۲.