دانشمندي يهودي به نام «اسپينوزا» (1632 – 1677)  اولین کسی است که اشکال جدی را متوجه تورات کرده است او گفته است: نه تنها عهد عتيق وحي الهي نيست بلكه «نويسندگان كتاب هاي عهد عتيق افرادي نيستند كه در ديد سنتي به آنها منسوب اند»[1] اسپينوزا به خاطر اين سخن توسط بزرگان يهود تكفير شد، ولي محققين بعد از وي راه او را ادامه داده و ثابت كردند كه عهد عتيق موجود پس از اسارت بابلي يهود و در دوره ي كاهنان (يعني 500 سال قبل از ميلاد) تأليف شده است.[2]  از این رو این کتاب همان وحي الهي نيست بلكه كاتبان آنها را نوشته و به نام كتاب مقدس القاء کرده اند.

ابراهیم بن عزرا (1089 ـ 1164 م) که خود مفسّر تورات است می گوید: حضرت موسی ـ علیه السلام ـ نویسنده واقعی اسفار پنج گانه نمی باشد بلکه این کتاب باید قرن ها پس از حضرت موسی ـ علیه السلام ـ به دست فرد دیگری نوشته شده باشد و نیز اسپینوزا (1632 ـ 1677م) به موارد خاصی از تورات اشاره نموده و می گوید که این ها نمی تواند نوشته حضرت موسی ـ علیه السلام ـ باشد.[3] مثلا در آخر آن به مرگ و محل دفن آن حضرت اشاره شده است[4]

با وجود این مطالب در مورد تورات  سوالات زیر مطرح می شود:

  1. یهودیان چه پاسخی در مورد مطالبی دارند که تحریف تورات موجود و عدم ارتباط آن را با حضرت موسی (ع) ثابت می کند؟
  2. یهودیان چه دلایلی را می توانند اقامه کنند که اصالت تورات را ثابت کند؛ به ویژه با توجه به اینکه بابلیان تورات و تمام میراث فرهنگی یهود را که در تابوت نگهداری می شدند، همه را کاملا محو و نابود کرد. [5]
  3. اگر تورات آنگونه که یهودیان ادعا می کنند، نوشته حضرت موسی(ع) است ، مؤلف كتاب چگونه مي تواند مرگ خود و دفن شدنش را در كتابش توصيف كند و اموری که بعد از وفات او واقع شده در این کتاب منعکس گردد؟

[1] . ويل دورانت؛ تاريخ فلسفه، ترجمه عباس زرياب (انتشارات آموزش و انقلاب اسلامي، چ دهم) 1371، ص 140.

[2] . اردستانی، سلیماني، عبدالرحیم، یهودیت، ص191، قم، آیات عشق، اول 1382ش.

[3] . ر.ک: اردستانی، سلیماني، عبدالرحیم، یهودیت، قم، آیات عشق، اول 1382ش، ص 187ـ 193.

[4] . تثنيه (كتاب پنجم تورات) 34 / 5 و 6.

[5] .  رک: توفيقي، حسين آشنائي با اديان بزرگ جهان، چ پنجم، 1381، سمت و… ص 91 و 92.