سراسر عمر شريف و با بركت حضرت امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ از آن زماني كه كعبه آغوش خود را براي ولادت حضرتش مي گشايد مملو از معجزات و كرامات خداوندي مي باشد كه دل هاي پاك و عقل هاي سليم در برابر عظمت وصف ناشدني سر تعظيم فرود مي آورند و ولايتش را با جان و دل پذيرا مي شوند.
بدون شك از بزرگترين معجزات و كرامات آن حضرت كه خود سندي بر حقانيت امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ و شيعه مي باشد خطبه ها، نامه ها و حكمت هاي آسماني است كه از آن حضرت به يادگار مانده است كلماتي كه به اعتراف دوست و دشمن، شيعه و سني، بعد از كلام خدا و رسولش نظيري ندارد.
حضرت امام خميني در وصيت نامه الهي و سياسي خود مي فرمايد: «ما مفتخريم كه نهج البلاغه كه بعد از قرآن بزرگترين دستور زندگي مادي و معنوي و بالاترين كتاب رهايي بخش بشر است و دستورات معنوي و حكومتي آن بالاترين راه نجات است از امام معصوم ماست».(1)
سخنان امير بيان علي ـ عليه السلام ـ چه از نظر فصاحت و بلاغت و چه از نظر معني و محتوي و ابعاد مختلف آن در حدّي از كمال قرار گرفته است كه درباره آن گفته اند «فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق يعني فروتر از كلام خدا فراتر از كلام مخلوق.(2)
ابن ابي الحديد معتزلي كه يكي از شارحان بزرگ نهج البلاغه است در شرح خطبه 221 چنين مي گويد:
«اين خطبه از آن عمقي عجيب برخوردار است و حاوي الفاظي بليغ مشكل و فصيح است كه اگر كسي اين فصل از نهج البلاغه را بررسي كند خواهد فهميد كه آنچه معاويه گفته است كه: علي بلاغت را براي قريش بنيانگذاري كرده صحيح گفته است سپس مي گويد: اگر تمام فصحاي عرب در جايي جمع باشند و اين خطبه بر آنان قرائت شود شايسته است همگي به خاك افتاده سجده كنند.(3)
وقتي اين سخن ابن ابي الحديد در درس استاد علامه طباطبايي (ره) مطرح مي شود كه چگونه وي چنين تعبير بلندي دارد؟ علامه (ره) مي فرمايند:
«ابن ابي الحديد گزاف نگفته است زيرا اگر سجده است براي كلام خداست و همان محتواي قرآني است كه به صورت خطبه هاي علي ـ عليه السلام ـ در آمده است سجده در حقيقت براي كلام خداوند است نه براي كلام مخلوق او».(4)
در بين انديشمندان، ادبا و عالمان جهان به مثل اين سخنان بسيار است كه گوياي اين حقيقت است كه همگان در برابر كلمات آن حضرت اظهار عجز مي كنند و ما هم براي طولاني نشدن كلام به همين مقدار بسنده مي كنيم.
خطبه «بدون الف»(5) و خطبه «بدون نقطه»(6) كه از آن حضرت نقل شده نيز از عجايب بيان مولاست كه همه را به حيرت وا داشته است.
البته تاريخ معجزات ديگري از حضرت علي ـ عليه السلام ـ ثبت كرده است كه تاكنون عناوين آنها در بين مردم شهرت دارد مثل اين كه يكي از درب هاي مسجد كوفه را به «باب الثعبان» ياد مي كنند كه گوياي حكايت ملاقات يكي از اجنّه كه به شكل مار ظاهر شده بود با امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ كه در آن ملاقات مسائلش را با ايشان در ميان مي گذارد و مولا دستورات لازم را به او مي فرمايد:(7) «دربي كه مار از آن وارد مسجد شده بود را باب الثعبان نام نهادند، و نيز در سال هاي اخير عكس هايي از محل تولد حضرت علي ـ عليه السلام ـ از كعبه منتشر شد كه حاكي از آن بود كه علي رغم اين كه كعبه چند بار تا به حال تجديد بنا شده است ولي اين شكاف هنوز نمايان است و هر چه كه سعي مي كنند آن را پر كرده و به نوعي علاج كنند نمي توانند».(8)

پاورقی:

 1. وصيت نامه الهي و سياسي امام خميني.
  2. مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، 1379ش، چاپ 22، ص25.
  3. شرح ابن ابي الحديد، قم، چاپ کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، 1404ق، ج11، ص152 و 153.
  4. جوادي آملي، عبدالله، حکمت نظري و عملي در نهج البلاغه، قم، مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص51.
  5. برزگر، محسن، مناقب امير المؤمنين، قم، نشر بوستان کتاب، به نقل از کتاب الفطره.
  6. همان، ص218.
  7. کليني، محمد بن يعقوب، اصول کافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1365ش، ج1، ص396.
  منبع : نرم افزار پاسخ 2.