پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » معجزات و کرامات » امام جواد(ع) »

تبدیل شدن برگ زیتون به پول

یکى از اصحاب حضرت به نام ابراهیم بن سعید حکایت کند:

روزى در محضر شریف و مقدّس امام جواد علیه السلام حضور داشتم ، ناگهان متوجّه شدم که حضرت برگ درخت زیتون را در دست مبارک خود گرفت و بلافاصله آن برگ زیتون تبدیل به پول رایج حکومت وقت شد.

پس از آن ، مقدارى از آن پول ها را گرفتم و از مجلس و خدمت امام جواد علیه السلام خداحافظى کردم و راهى بازار شدم .

چون وارد بازار گشتم ، مقدارى از همان ها را که توسّط حضرت از برگ زیتون تبدیل به پول شده بود، تحویل یکى از بازاریان دادم تا مقدارى جنس ‍ براى منزل خریدارى کنم .

و سپس جریان امر و موضوع را براى او و برخى دیگر از تجّار و کسبه مطرح کردم ؛ و تمام آن افراد گفتند: این پول ها با دیگر پول هاى معمولى و موجود در بازار، هیچ فرقى ندارد.(۱)

۱-دلائل الا مامه : ص ۳۹۸، ح ۳۴۸، نوادرالمعجزات : ص ۱۸۰، ح ۴، إ ثبات الهداه : ج ۳، ص ۳۴۵، ح ۵۷٫