اشاره:

این کتاب که توسط مهدی خدامیان آرانی تألیف شده، شرح و بررسی اجمالی چهل حدیث قدسی در موضوعات مختلف اخلاقی و اعتقادی است. در این اثر روایاتی قدسی در مورد فضیلت نماز شب و گریه کردن از خوف خدا، اوصاف بهشت و بهشتیان، استجابت دعا و موانع آن، اصلاح بین مردم، توکل حقیقی بر خدا و آثار آن، آفات دنیاطلبی، بشارت به گناهکاران برای بازگشت به سمت خدا، اخلاص در انجام امور فقط برای رضای الهی، شکرگزاری، بلندی همت، مذمت آرزوهای طولانی، کوتاه جلوه دادن مسیر رسیدن به خدا، و… مورد شرح و بررسی اجمالی قرار گرفته است.

 

مربی در حاشیه این کتاب می تواند:

  1. متربی را در عرصه تحقیق در هر موضوع وارد نماید که البته هر موضوعی، معرفی منابع مناسب را می طلبد.
  2. به اجرای مسابقات جذاب در زمینه برگزاری و اقامه نماز توجه ویژه ای داشته باشد.

محورهای کتاب:

  • بررسی فضائل و رذائل اخلاقی با درونمایه عواطف و احساسات.
  • پرداختن به مباحث اعتقادی مهمی که دغدغه های فکری نوجوان را تشکیل می دهند.

گزیده متن:

خدایا! خیلى وقت ها دلم مى خواست از تو سؤالى بکنم. مى خواستم بدانم چرا تو این همه بین بندگانت فرق گذاشته اى؟ به عدّه اى پول زیادى داده اى و به عدّه اى دیگر، فقر را هدیه داده اى. بعضى ها سالم و تنومند هستند و بعضى بیمار.

دیروز از خیابان که عبور مى کردم، کودکى را دیدم که فلج بود و نمى توانست راه برود، خیلى دلم سوخت، تو چرا او را این گونه آفریدى؟

آن دیگرى را بگویم که کورمادرزاد به دنیا آمده است، او هرگز نتوانسته است دنیا و زیبایى هاى آن را ببیند. چرا او را این گونه آفریدى؟

به بعضى ها آن قدر بچّه مى دهى که نمى دانند چه بکنند و بعضى دیگر هم تا ابد در حسرت یک فرزند مى سوزند.

زمان زیادى گذشت تا فهمیدم که تو خدایى و همه کارهاى تو از روى حکمت است. تو براى همه کارهاى خود دلیلى دارى که من از آن بى خبرم.

اگر همه انسان ها ثروتمند و سالم بودند، هیچ کس به یاد تو نبود، هیچ کس شکر تو را به جا نمى آورد و تو خود مى دانى که اگر انسان، تو را از یاد ببرد به چه روزى مى افتد!

برگرفته از: رجا نیوز