اشاره:

تاج الدین، محمد بن محمد بن حیدر شعیرى از علما و فقهاى بزرگ شیعه در قرن ششم هجرى ‏است‎، او در خانواده‏ اى اهل علم و علاقه ‏مند به اهل بیت رسول خدا صلى ‏الله ‏علیه‏ وآله ‏وسلم به دنیا ‏آمد‎ پدرش نام او را محمد نهاد و از همان کودکى تربیت او را آغاز کرد و او را با معارف و ‏علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیه ‏السلام آشنا ساخت‎.‎

‎ تحصیلات

تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیرى از محضر علماى فراوانى استفاده نموده است‎ او در سال ۵۰۸ هجرى در شهر بیهق به منزل حاکم و رئیس و امام، مجد الحکام ابو منصور ‏على بن عبد الله زیادى مى‏ رفت و از محضر درس آن عالم بزرگ بهره برد‎.‎

ابو منصور زیادى در آن زمان عهده دار منصب قضاوت در شهر بیهق بود.  وى در منزل خود ‏جلسه درسى نیز داشت و براى شاگردان خود احادیث اهل بیت رسول خدا صلى‏ الله ‏علیه ‏وآله ‏وسلم ‏را املاء مى ‏کرد‎ تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیرى در جلسات درس ایشان حاضر مى ‏شد و از آن روایات ‏یادداشت مى‏ کرد و در کتاب خود به نام جامع الأخبار برخى از آن روایات را نیز آورده ‏است‎.‎

از دیگر شخصیت ‏هایى که این عالم اندیشمند از محضر وى بهره برده است »سید ابوالرضا ضیاء ‏الدین فضل الله بن على بن عبید الله حسینى راوندى« از علماى نام آور و از مشایخ بزرگ ‏شیعه در قرن ششم هجرى است‎ وى مناجات طولانى امیر المؤمنین على علیه ‏السلام را از ایشان روایت کرده است‎.‎

‎ سخنان علما

شیخ منتجب الدین در کتاب فهرست خود درباره ایشان مى‏ فرماید‎:‎

‎‎الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن حیدر الشعیری، عالم، صالح‎.‎

شیخ حر عاملى صاحب کتاب تذکره المتبحرین در باره ایشان مى ‏فرماید‎:‎

‎‎و ینسب إلیه کتاب جامع الأخبار، و قد ذکر فیه اسمه فی فصل تقلیم الأظفار‏‎.‎

یعنى کتاب جامع الأخبار منسوب به ایشان است و در فصل استحباب گرفتن ناخن نیز به نام ‏ایشان اشاره شده است‎«.‎

شیخ حر عاملى در کتاب أمل الآمل نیز بعد از نقل سخن شیخ منتجب الدین به همین نکته ‏اشاره دارد‎.‎

علامه مجلسى نیز وى را مؤلف کتاب جامع الأخبار دانسته است و آن کتاب را در فهرست مصادر ‏بحار الأنوار قرار داده و از آن نقل نموده است‎.‎

‎مشایخ روایى

تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیرى از مشایخ روایى بزرگى روایت نقل مى ‏کند که اینک به ‏برخى از آنها اشاره مى‏ کنیم‎:‎

‏۱‏‎ . ‎امام مجد الحکام ابو منصور على بن عبد الله زیادى بیهقى‏

‏۲‏‎ . ‎امام ابو الرضا ضیاء الدین فضل الله بن على حسینى راوندى

‏۳‏‎ . ‎شیخ سدید الدین محمود حمَّصى

‏۴‏‎ . ‎ابو المؤید موفق بن احمد خوارزمى

‎ شاگردان

از شاگردان ایشان مى ‏توان به شیخ منتجب الدین از علماى قرن ششم هجرى و صاحب کتاب ‏فهرست اشاره کرد‎.‎

‎ تألیفات

تنها کتابى که به ایشان نسبت داده شده و نسخه آن موجود است کتاب جامع الأخبار است‎ کتاب جامع الأخبار مجموعه روایاتى از اهل بیت عصمت و طهارت درباره اصول دین و موعظه ‏و دیگر نکات اخلاقى است‎.‎