خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

تاثیر تقوای مادر بر فرزند

شبی شـیـخ مـفید(ره ) در خواب دید: فاطمه زهرا(سلام الله علیها ) در حالی که دست حسن (علیه السلام ) و حسین (علیه السلام ) را در دست داشت پیش آمد و رو به او فرمود: ای شیخ! به این دو کودک، فقه را تعلیم بده!
شیخ مفید از خواب بیدار شد. تعجب کرد از این که فاطمه زهرا(سلام الله علیها ) به همراه حسنین بیاید و بگوید به آنها تعلیم بده.

روزی شیخ در جلسه درس نشسته بود. ناگهان زنی را دید که دست دو پسرش را در دست داشت و در بـرابـرش ایـستاده بود. زن به شیخ مفید گفت: ای شیخ! به این دو کودک (سید رضی و سید مرتضی)، فقه تعلیم بده. شـیخ مفید که تعبیر خوابش را دریافته بود، آن دو کودک را به بهترین وجه، پرورش داد تا جایی که سید رضی و سید مرتضی از مفاخر جهان تشیع گردیدند.
روزی شـیـخ مفید مقداری سهم امام به این دو کودک داد که به مادرشان بدهند. مادر آنها، پول را قـبـول نـکرد و گفت: سلام مرا به شیخ مفید برسانید و بگویید: پدرمان مغازه ای به ارث گذاشته اسـت. مـادرمـان، مال الاجاره این مغازه را می گیرد و خرج می کند؛ لذا احتیاج زیادی نداریم و با قناعت زندگی می کنیم.

(تربیت فرزند در اسلام ، ص ۹۰ )