تاثیر تقوای مادر بر فرزند

شبی شـیـخ مـفید(ره ) در خواب دید: فاطمه زهرا(سلام الله علیها ) در حالی که دست حسن (علیه السلام ) و حسین (علیه السلام ) را در دست داشت پیش آمد و رو به او فرمود: یا شیخ! به این دو کودک، فقه را تعلیم بده .
شیخ مفید از خواب بیدار شد . تعجب کرد از این که فاطمه زهرا(سلام الله علیها ) به همراه حسنین بیاید و بگوید به آنها تعلیم بده. روزی شیخ در جلسه درس نشسته بود. ناگهان زنی را دید که دست دو پسرش را در دست داشت و در بـرابـرش ایـستاده بود . زن به شیخ مفید گفت : یا شیخ! به این دو کودک (سید رضی و سید مرتضی )،فقه را تعلیم بده . شـیخ مفید که تعبیر خوابش را دریافته بود، آن دو کودک را به بهترین وجه پرورش داد تا جایی که سید رضی و سید مرتضی ازمفاخر جهان تشیع گردیدند .
روزی شـیـخ مفید مقداری سهم امام به این دو کودک داد که به مادرشان بدهند . مادر آنها پول را قـبـول نـکرد و گفت : سلام مرا به شیخ مفید برسانید و بگویید پدرمان مغازه ای به ارث گذاشته اسـت . مـادرمـان ، مال الاجاره این مغازه را می گیرد و خرج می کند، لذا احتیاج زیادی نداریم و با قناعت زندگی می کنیم

(تربیت فرزند در اسلام ، ص ۹۰ )