شبی شـیـخ مـفید(ره) در عالم خواب دید: حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) در حالی که دست حسن(علیه السلام) و حسین(علیه السلام) را در دست داشت، پیش آمد و رو به او فرمود: ای شیخ! به این دو کودک، فقه تعلیم بده!
شیخ مفید(ره) از خواب بیدار شد. تعجب کرد از این که حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) به همراه حسنین بیاید و بگوید به آنها تعلیم بده.

روزی شیخ در جلسه درس نشسته بود. ناگهان زنی را دید که دست دو پسرش را در دست داشت و در بـرابـرش ایـستاده بود. زن به شیخ مفید گفت: ای شیخ! به این دو کودک(سید رضی و سید مرتضی)، فقه تعلیم بده. شـیخ مفید(ره) که تعبیر خوابش را دریافته بود، آن دو کودک را به بهترین وجه، پرورش داد تا جایی که سید رضی و سید مرتضی از مفاخر جهان تشیع گردیدند.
روزی شـیـخ مفید(ره) مقداری سهم امام به این دو کودک داد که به مادرشان بدهند. مادر آنها، پول را قـبـول نـکرد و گفت: سلام مرا به شیخ مفید برسانید و بگویید: «پدرمان مغازه‌ای به ارث گذاشته اسـت. مـادرمـان، مال الاجاره این مغازه را می‌گیرد و خرج می‌کند؛ لذا احتیاج زیادی نداریم و با قناعت زندگی می‌کنیم».

(منبع: حسین مظاهری؛ تربیت فرزند در اسلام؛ ص ۹۰)