تاثير نماز بر پیشگیری از انحرافات جنسى

ان الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنكر  (عنكبوت / 45)

      انحرافات جنسى از دردناك ترين مشكلات بشر در آستانه قرن بيست و يكم است . بررسيهاى كينزى در سال 1948 نشان داد كه از هر 100 مرد آمريكايى 4 مرد منحصرا همجنس خواه هستند ، يعنى كوچكترين تمايلى به جنس مخالف ندارند !؟! اين در حاليست كه گروههاى پر تعداد ديگرى از اين 100 نفر ، همجنس را بر غير همجنس ترجيح ميدهند يا تفاوتى بين همجنس و غير همجنس برايشان نيست و يا با اين كه به غير همجنس متمايلند ، بطور اتفاقى يا بيش از اتفاقى همجنس بازى نيز مى كنند . بدين ترتيب اين آمار نشان مى دهد ، بيش از 3/1 مردان آمريكايى بعد از سالهاى بلوغ خود همجنسى بازى كرده اند و حداقل نصف اين آمار در مورد زنان آمريكايى نيز ، صادق است .(1)‑

     تازه اين آمار مربوط به زمانى است كه تفسير غلط از نظريات فرويد و انحراف از آن ، گسترش چنداني پيدا نكرده بود . بديهى است پس از گذشت چند دهه بايد هم همجنس بازها به جايى رسيده باشند كه در پارلمان آمريكا براى خود نماينده داشته باشند و كميسيون تشكيل دهند .

     جالب اينجاست كه برخى منابع علمى روانپزشكى ، حتى اين تمايل را در برخى كاملا بهنجار و در افراد طبيعى با شخصيت پايدار و عارى از هر گونه نشان روانى و با انطباق خوب از نظر اجتماعى توصيف كرده اند !(2) با اين اوصاف اگر همجنس بازى و لواط انحراف جنسى نيست ، مى توان حدس زد ، كه انحرافات جنسى در قاموس غرب ديگر چه واويلايي است !؟!

     بچه بازى ، نمايش اعضاى جنسى ، ساديسم و مازوخيسم جنسى ، مبدل پوشى ، خود ارضايى ، نظر بازي ،حيوان دوستى ، مرده دوستى و نمونه هاى بسيار متعدد ديگرى كه قداست قلم مانع از توصيف آنهاست ، همگى نمونه هايى از مهار گسيختگى و سقوط فاجعه آميز غرب در قهقراي فساد جنسى و فحشاء به شمار مى آيند .

     بدين ترتيب انحرافات جنسى صرفنظر از مشكلات اجتماعى ، فرهنگى ، خانوادگى و .. كه ايجاد مي كنند تنها در بعد پزشكى و آن هم جداى از نتايجى كه در بروز بيماريهاى جسمى ماند بيماريهاى مقاربتى بر جاى مى گذارند ، به خودى خود ، از بزرگترين مشكلات پزشكى بشر امروز به حساب مى آيند.

     اين در حاليست كه در جوامع اسلامى ، قرنهاست كه نماز فعالانه و مقتدرانه بسان يك منجى از هر حيث قابل اطمينان ، دامان مدد جويندگان از خويش را از هر گونه فحشاء و انحراف جنسى پاك و مصون داشته است .

     آيين اسلام با ترغيب هايى متعدد به امر ازدواج و بخصوص با وضع قانون مقدس ودرخشان ازدواج موقت ( كه با وجود آنكه از موارد اساسى اختلاف شيعه و سنى است ، دركشور شيعه مذهب ما نيز بسان ممالك اهل سنت به فراموشى محض سپرده شده است ) از هر جهت انسان را براى ارضاي غريزه نيرومند جنسى ، از طريق مشروع راهنمائى مى كند .            آيات متعدد سوره هاى نور ، احزاب ، بقره . نساء و .. بهترين گواه براى اين موضوع است .

     اما علاوه بر تحريك همه جانبه اسلام براى ازدواج و حتى سهل نمودن آن مثلا با وضع قانون متعه ( براى ريشه كن كردن موانع اقتصادى ازدواج ) و علاوه بر مجازاتهاى سختى كه براي منحرفين جنسى در نظر گرفته شده است ، ساير قانونهاى اسلامى به گونه اى ارايه شده اند كه چنانچه حتى شخص بدلايلى از ازدواج باز ماند ، هرگز به فساد و انحراف آلوده نشود و در رأس اين قانونها ، فريضه نورانى “ نماز ” است .(3) نمازگزار با امداد از “ نماز ” توانايى كنترل غرايز خود را افزونى مى بخشد و آتش سوزاننده و پر لهيب فحشاء را كه چه بسا ممكن است به انحراف جنسى بيانجامد  به آب عفاف ، سرچشمه گرفته از “ نماز ” خاموش مى كند.

—–

1. ترجمه سيناپس روانپزشكى كاپلان ـ سادوك ـ جلد سوم ـ ص 72

2. روانپزشكى ليفودريس ـ مقاله اختلالهاى جنسي ـ ترجمه دكتر لون داويديان ـ ص 313

3. براى شرح بيشتر رجوع شود به نكته پانزدهم از اين مجموعه مقالات ، با عنوان “ تاثير نماز بر بيمارى مقاربتى ”