خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

بوسیدن کودک

بسیار دیده مى شد که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، حسنین(علیهما السلام) را در آغوش مى گرفت و مى بوسید.

روزى آن دو را در بغل گرفت و بوسید. شخصى که حضور داشت، وقتى علاقه پیامبر و رفتار وى را با اطفال دید به فکر فرو رفت و پیش خود گفت: آیا تا به حال در اشتباه بوده ام؟!  آیا روش اسلام در تربیت فرزند این است؟ اگر این طور است پس من در این مساله بسیار کوتاهى کرده ام!
به پیامبر نزدیک شد و در حالى که خجالت مى کشید سخن بگوید عرض کرد: ای رسول خدا! من داراى ده فرزند کوچک و بزرگ هستم، اما تاکنون هیچ یک از آنها را نبوسیده ام!!
پیامبر از گفته او به قدرى ناراحت شد که رنگ چهره مبارکشان تغییر کرد. ایشان به او فرمود: خداوند مهر و محبت را از قلب تو بیرون کرده است. آن کس که به کودکان ما رحم نمى کند و به بزرگ ما احترام نمى گذارد، از ما نیست.

منبع: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ، ج ۱۵، ص ۳۰۲٫