خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

بلند شدن در برابر کودکان

یکی از کارها و سنت هایی که رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) انجام می داد و بدین وسیله برای کودکان، شخصیتی قائل می شد، این بود که گاهی به احترام کودک، از جای خود برمی خاست و در هر صورت، به کودک احترام می گذاشت و عملا به مردم درس «پرورش شخصیت کودکان» را می آموخت.

روزی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نشسته بود. امام حسن و امام حسین (علیه السلام) وارد شدند. حضرت به احترام آنان، از جا برخاست و به انتظار ایستاد. چون کودکان در راه رفتن ضعیف بودند، قدری طول کشید. بدین جهت، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سوی آنان رفت و از آن دو، استقبال نمود. آغوش خود را گشود و هر دو را بر دوش خود سوار کرد و به راه افتاد و فرمود: «فرزندان عزیزم! مرکب شما خوب مرکبی است و شما چه سواران خوبی هستید».

منبع: حسین انصاریان؛ نظام خانواده در اسلام؛ انتشارات ام ابیها