اين بقعه متبرکه در جنوب روستاى گلها در شمال دهستان آدران در کيلومتر 7 جاده کرج ،چالوس در قسمت شمالى پل خواب قرار دارد .فاصله روستاى گلها از جاده آسفالته کرج ، چالوس حدود 8 کيلومتر است که 3 کيلومتر آن خاکى و بقيه به صورت آسفالته است .اين زيارتگاه متعلق به يکى از نوادگان حضرت امام زين العابدين (ع) است .

بناى بقعه مشتمل بر يک اتاق کوچک و ضريح چوبى است که گنبدى مخروطى با پوشش فلزى بر فراز آن قرار دارد .بقعه مزبور در کنار رودخانه پر آب گلها و در ميان درختان سرسبز گرد و در محيطى بسيار خوش آب و هوا واقع شده است .قدمت اوليه اين بقعه بنا بر فهرست آثار تاريخي ميراث فرهنگى استان تهران به دوره صفويه مى رسد.