یوسف بن احمد بحرانی
یوسف بن احمد بحرانی
یوسف بن احمد بحرانی (۱۱۰۷ ـ ۱۱۸۶ق)، مشهور به محدث بحرانی و صاحب حدائق، از علمای شیعه بحرین در قرن دوازدهم هجری قمری است. وی فقیه، محدث و اخباری میانه‌رو است. حدود ۵۰ اثر در حدیث، کلام،فقه و... به وی منسوب است الحدائق الناضره و لؤلؤه البحرین از آن جمله است. وی در قطیف نزد حسین ماحوزی و در شیراز نزد شیخ…