یمین
شیعه از اصحاب یمین
اشاره: اَصحاب یَمین یا اصحاب المَیْمَنَه در آخرت، نامه عملشان را با دست راست دریافت می‌کنند و جایگاهشان بهشت است. قرآن از آنان در برابر اصحاب شمال یاد کرده است. بنا بر آیات قرآن، ایمان به خدا، یقین به حساب‌رسی قیامت، اطعام یتیمان و نیازمندان و آزاد کردن بردگان از ویژگی‌های آنان است. در برخی روایات شی…