نوشته‌ها

نامه پیامبر اکرم به حاکم یمامه.

چکیده: سرزمین یمامه میان نجد و بحرین قرار داشت و چون زمامدار آنجا مسیحی بود سفیری که پیامبر اسلام برای آن در نظر گرفته بود، مردی بود به نام سلیط بن عمرو که مدتها در حبشه به سر برده بود و از منطق و رسوم مسیحیت آگاهی داشت. پیامبر اسلام بر اساس رسالت الاهی خویش به ایشان نامه نوشت و او را دعوت به اسلام نم…