گریه بر گذشتگان
ممانعت رسول بر گریه کردن!
می گویند پیامبر(ص) مانع عزاداری زنان برای شهادت جعفر بن ابى طالب شد، آیا این صحیح است؟‏ از عایشه نقل شده است که گفت :‏ با رسیدن خبر شهادت جعفر بن ابى طالب ، زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه ، آثار حزن و اندوه در سیماى پیامبر اکرم نمایان شد . من از گوشه‏اى او را که نشسته بود نظاره مى‏ کردم . در آن حال …