کنیز زیبا
ماجرای زن گنهکاری که به زندان امام کاظم رفت
اشاره: هارون عباسی معروف به هارون الرشید، پنجمین خلیفه‌ عباسی است که هم عصر با امام موسی کاظم(علیه‌السلام) بود. به گزارش تاریخ،‌ زندانی شدن امام کاظم(علیه‌السلام)، شهادت او و تحت فشار قرار دادن شیعیان در دوران هارون بوده است. هارون به طریقهای مختلف موجبات آزار و اذیت امام کاظم (علیه‌السلام) فراهم م…