کلمه شیعه
ظهور شیعه در عصر پیامبر (صلّی الله علیه و آله)
اشاره: مذهب شیعه که همان مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام) است تبلور اسلام ناب است. به این معنا که مسلمانان پس از رسول گرامی اسلام(صلی‌الله علیه و آله)به فرقه های مختلف و متعددی تقسیم شدند و شخص پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله علیه و آله) افتراق مسلمانان را به گروهای مختلف پیش‌بینی کرده بود و از این‌رو باید آن فرقه …