کلام پيامبر
زن ، خانه و خانواده در کلام و سیره پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)
نیاز به داشتن هم صحبت و همسر و ایجاد رابطه محبت آمیز دو طرفه، نخستین انگیزه شکل گیری زندگی مشترک وپیدایش خانواده است. هر گونه بی توجهی در این رابطه، موجب تزلزل بنیان خانواده و بی علاقگی دو طرف به زندگی مشترک و حتی به اصل زندگی خواهد شد.برای مثال ؛ اگر زن ببیند که همسرش به او بی مهری و بی توجهی می کند، بی درنگ د…