پیروی از اهل بیت
مقاومت، با پیروی از اهل بیت
اشاره: بدون شک پایبندی به آموزه‌های دینی همانگونه که باعث سربلندی انسانها در آن جهان می‌شود؛ موجب سربلندی و پیشرفت در این جهان نیز خواهد شد. از حضرت زهرا (علیهاسلام) حدیثی در مورد اثرات مثبت پیروی از اهلبیت، نقل شده کهمی‌فرماید: «إِطاعَتَنا نِظامًا لِلْمِلَّهِ وَ إِمامَتَنا أَمانًا لِلْفُرْقَهِ وَ …